Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Mesto Skalica a Základná umelecká škola Skalica pripravili slávnostnú prezentáciu knihy Evy Fordinálovej Mystika Záhoria.

Mystika-Zahoria-vystava-zahorske-muzeum-skalica

Prof. Eva Fordinálová sa popri literárnohistorickej vedeckej práci venuje tiež poézii a vydala už celý rad zbierok (Vôňa Záhoria, Z hlbokosti duše, Stretlo ma svetlo, Chystám Ti miesto). Ostatnú knihu sa rozhodla autorka doplniť fotografiami autorov z okruhu redakcie a prispievateľov časopisu Záhorie, kde i ona sama dlhé roky publikuje. Prezentácia knihy bude teda spojená so slávnostným otvorením rovnomennej výstavy fotografií Róberta Svíbu, Petra Michaloviča, Martina Hoferku, Viery Drahošovej, Richarda Dršku, Jakuba Drahoša a Vladimíra Janotku.

V kultúrnom programe vystúpi trio z ľudovej hudby Skaličan v obsadení Peter Michalovič (husle), Peter Zelenka (viola) a Anton Pavčo (kontrabas, spev).
Miesto: Františkánsky kláštor v Skalici
Dátum: 15. októbra 2013 o 17.00 hod.
Výstava v galérii vo františkánskom kláštore potrvá do 29. novembra 2013.

Zahorskemuzeum.sk


.
Toto je čítané

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom zvýši spoľahlivosť dodávok energie

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických…

20 rokov