V Skalici by mal vyrásť orechový sad. Vysadí ho súkromný investor a orechy z neho by mali byť využívané aj na výrobu miestnej špeciality – Skalického trdelníka.

orechy-skalica-trdelnik

Žiadosťou o dlhodobý prenájom pozemku vo výmere viac ako 100 tisíc m² na výsadbu orechového sadu sa skalickí poslanci zaoberali na svojom zasadnutí 26. septembra. Primátor Stanislav Chovanec uviedol, že po registrácii Skalického trdelníka ako prvého slovenského výrobku v rámci EÚ sa záujem o tento typický múčnik rapídne zvýšil. „Pri takej veľkej produkcii trdelníkov, kde je orech veľmi dôležitá ingrediencia, som iniciatívu na vybudovanie orechového sadu len privítal. V súčasnosti orechy dovážame z Ukrajiny, ba dokonca až z Číny.“ prezradil. Orechový sad by mal vyrásť medzi intravilánom mesta a areálom ROD Skalica, na pozemku, ktorý bol v zmysle územnoplánovacej dokumentácie určený na poľnohospodárke užívanie. Podľa primátora produkcia orechov z 10-hektárového sadu bude pre potreby výroby Skalického trdelníka plne postačovať.

Ročne 900 eur za 10 hektárov pôdy
Za 10 hektárov pôdy zaplatí nájomca, ktorý bude vybraný formou obchodnej verejnej súťaže 900 eur ročne. Záujemcovia môžu svoje návrhy predkladať v písomnej forme v zapečatenej obálke do 31. októbra do 11. hodiny.

Miroslava Kovaríková (krátené)
Celý článok nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka Záhorák.

zahorak-objednavka-elektronicka-verzia


Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.

.

BM: Ustekana sobota