V stredu 9. októbra sa v príjemnom prostredí RS Gazárka, avšak za menej príjemného počasia, uskutočnilo obvodné kolo 20. ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.

Digital StillCamera

Štvorčlenné zmiešané družstvá zo 14 škôl okresov Senica a Skalica si zmerali sily v rôznych disciplínach. Bolo to nielen hasenie malého požiaru, streľba zo vzduchovky, poskytovanie prvej pomoci, orientácia a pohyb v prírode ale museli preukázať aj základné zručnosti a vedomosti z problematiky civilnej ochrany.

Súčasťou súťaže bol aj test, ktorý preveril teoretickú pripravenosť súťažiacich. I keď sa pripravenosť súťažných družstiev z roka na rok zvyšuje, za čo sa jednoznačne treba poďakovať pedagógom, stále to nestačilo na to , aby prišlo k nejakému veľkému prekvapeniu vo výsledkoch.

Po štvrtý krát za sebou sa víťazom obvodného kola stalo družstvo ZŠ Čáry v zložení : Römerová Terézia, Steklá Natália, Kollár Jakub a Daniel Patrik pod vedením p. učiteľky Jany Polakovičovej. Toto družstvo i keď v trocha inom zložení už dvakrát vyhralo krajské kolo súťaže a na majstrovstvách SR obsadili pekné 4. a 6. miesto. Druhé miesto obsadili domáci a z tretieho miesta sa radovali žiaci ZŠ s MŠ Štefanov, ktorí na štvrté miesto pri rovnosti bodov odsunuli Lakšáranov len lepším počtom bodov v teste. Na piatom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Radošovce ako najlepšie zo škôl okresu Skalica. Na organizácii súťaže sa podieľali aj dobrovoľní záchranári civilnej ochrany na postoch rozhodcov.

Súťažiacich na začiatku povzbudili a na konci odmenili prednosta Okresného úradu Senica Vladimír Kocourek, prednosta Okresného úradu Skalica Marián Honza a domáci primátor Radovan Prstek, ktorému patrí súčasne poďakovanie, za to že umožnil zorganizovanie súťaže v rekreačnom stredisku. Vecnými darčekmi k oceneniu súťažiacich prispeli Mesto Šaštín-Stráže a Nadácia Allianz.

Igor Janšák
vedúci odboru KR Okresného úradu Senica


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota