V nedeľu 3. novembra na slávnostnej svätej omši si naši poľovníci uctili svojho patróna Svätého Huberta.

Hubert-velke-levare

Hubert bol princom. Žil veľmi rozpustilo a veľmi holdoval lovu. Raz sa mu však na poľovačke – práve na Veľký Piatok – medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný a povedal mu: „Hubert, prečo lovíš neustále lesné zvieratá? Je už na čase, aby si začal hľadať mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol dnes za teba a všetkých ľudí ukrižovaný.” Hubert sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol a povedal: „Pane Bože už viackrát som o tebe počul, ale aj napriek tomu som doteraz v teba neveril a neuctieval som ťa ako pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som urobil, ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle.” A Ježiš mu odpovedal: „Choď k biskupovi Lambertovi do Maastricku, ktorého si si už aj tak prial vidieť. Bude ťa učiť a povie to čo musíš urobiť, aby si si mohol zaslúžiť život večný.” Keď to pán povedal, zmizol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami vrátil v pokore domov. Naučil sa vážiť si zvieratá a prírodu. Prijal kresťanstvo a keď r.708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých poľovníkov.

Slávnostnú svätú omšu celebroval P.Jaroslav CR. Do kostola za zvukov fanfár priviedol poľovníkov, ktorí prišli Pánovi poďakovať. Ďakovali za Božie milosrdenstvo, za udelené milosti pri ochrane prírody a zvery. Veriaci spolu s poľovníkmi v modlitbách vyprosovali do ďalšieho roka Božiu prozreteľnosť, pomocnú ruku a vnuknutia aktívneho prístupu k ochrane prírody ako i života v nej. Pokiaľ žijeme a modlíme sa, sú nám dvere milosrdenstva otvorené. Úctu svojmu patrónovi poľovníci v chráme prejavili už druhý krát. Do chrámu priniesli obetné dary – ulovenú zver. Veríme, že uctievanie Svätého Huberta sa stane každoročnou tradíciou.

Odkaz legendy o Sv. Hubertovi „zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode” si uvedomuje každý z nás. Zaželajme našim poľovníkom veľa príjemných chvíľ v lone prírody a nekonečnú trpezlivosť pri jej ochrane. Nech kroky, myšlienky, ako i skutky našich poľovníkov sú velebou, ktorou ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu.

Otília Hájková


.
Toto je čítané

Polícia hľadá 36-ročného Milana z Holíča

Policajti pátrajú po nezvestnom, 36 ročnom Milanovi Verešovi z mesta Holíč. Mladý…

BM: Ustekana sobota