Vždy na konci sezóny Závodisko Bratislava usporadúva Galavečer, kde sú vyhlásený najlepší aktéri dostihovej sezóny.

wuelto-kon-vadual-agro-moravsky-svaty-jany-dostihy

Slávnostné ukončenie sezóny 2013 a odovzdávanie čestných cien sa uskutoční 30. novembra 2013 na XVI. Galavečere slovenského turfu, kde si už štvrtý raz za sebou prevezme čestnú cenu za najlepšieho trénera Ing. Zuzana Kubovičová, najlepším jazdcom za sezónu 2013 sa stal dž. Zdenko Šmida a Koňom roka pre rok 2013 je Legionar zo stajne UMC Nové Mesto nad Váhom . Súčasťou Galavečera je aj vyhlasovanie najlepších koní v jednotlivých kategóriách. Kategóriu Najlepší kôň slovenského chovu na Slovensku v roku 2013 ovládol žrebec Wuelto, odchovanec a reprezentant stajne Vadual Agro s.r.o Moravský Svätý Ján. Týmto sa za posledných 8 rokov tejto ankety stal po Vadualovi (2005,2006) a Vandualovi (2011) už tretím koňom, ktorý priniesol tento titul pre stajňu Vadual Agro s.r.o.

Wuelto sa narodil 3. mája 2010 v Moravskom Svätom Jáne. Matka Wincara je odchovankyňa Žrebčína Napajedla a počas svojej aktívnej dostihovej kariéry dokázala z 34 štartov na rovinách 4 krát zvíťaziť a 13 krát dosiahla na dotované umiestnenie, ako 6 ročná absolvovala 3 steeplechase dostihy, z toho raz zvíťazila a získala jedno umiestnenie. Po sezóne 2006 skončila jej dostihová kariéra a začala si plniť materské povinnosti. Wuelto je v poradí tretí potomok Wincary a najmladšia Walentínka sa narodila tohto roku ako jej 4 žriebä, takisto v Moravskom Svätom Jáne, kde je odchovávaná pod starostlivým dohľadom Ladislava Vadinu a Jozefa Kovaľa.

Wueltov otec Rosensturm bol výnimočným koňom na dostihových dráhach, kde dokázal zo 4 štartov na rovinách 3 razy zvíťaziť vo veľkých dostihoch – napr. 1. Veľká jarná cena (Listed, 1700 m), 1. Starohájske kritérium (Listed, 2000 m) a zarobiť viac ako 24 000 eur. Jeho dostihovú kariéru však zastavilo zranenie, ale vďaka skvelému pôvodu a výsledkom na dráhe si vyslúžil svoje miesto ako plemenník.

Wuelto ako odchovanec a reprezentant stajne Vadual Agro s.r.o odišiel ako 1,5 ročný do tréningu k šampión – trénerke Ing. Zuzane Kubovičovej do Senice- Čáčova. Ako dvojročný v sezóne 2012 absolvoval Wuelto iba jeden zoznamovací štart a šieste miesto o jeho kvalitách veľa nenapovedalo. V sezóne 2013 v klasickom veku t.z. ako trojročný však naplno ukázal, že nieje iba koňom do počtu a zo 7 štartov vyťažil 3 prvenstvá – 1. Memoriál Jozefa Košťála (II. kat., 2000m, dž. Zdenko Šmida), 1. Cena Lucky (II. kat., 2600 m, dž. Martin Srnec), 1. Cena Dark Marbla (IV. kat., 2000 m, dž. Zdenko Šmida) a získal 4 dotované umiestnenia (4. miesto v klasickom St.Leger, Listed na 2800 m, dž. Martin Srnec), čo znamená, že ani z jedného z absolvovaných štartov neodišiel naprázdno a na dotáciách bez prirátania majiteľských a chovateľských prémií zarobil 6220 eur.

V roku 2014 čaká Wuelta už ako 4 ročného valacha náročná sezóna, kde môže potvrdiť svoju vysokú výkonnosť. Vrcholným dostihom v sezóne 2014 by mala byť Veľká cena Slovenska (rovina, Gd-3, 2400 m), ktorú dokázal jeho stajňový kolega Vadual v roku 2006 vyhrať a je doposiaľ najúspešnejším koňom za posledných 20 rokov, ktorý sa narodil na Slovensku.

Monika Vadinová


.

INAT Rezanie laserom