Súkromná materská škola Slniečko, SSOŠ Via Humana a TIK Skalica tento školský rok pripravili spoločný zaujímavý projekt: Po stopách strateného kráľovského kľúčika.

Ide o zábavno-vzdelávaciu výpravu za poznaním, v ktorej kus práce odvádzajú študenti SSOŠ Via Humana a participuje aj TIK Skalica. O čo ide?

Deti sa zábavnou formou prenesú do historickej doby mesta Skalica, ktorou ich prevedú rozprávkové bytosti z histórie. Rotunda bola dejiskom prvého spoločného stretnutia.

Rozprávkové bytosti deťom pripravili už pri prvom stretnutí takmer skutočný príbeh z histórie a nezostalo len pri ňom. Deti spoznali aj priestor Rotundy, splniť museli i rôzne zaujímavé úlohy a čakali ich aj odmeny.
Cieľom našej spoločnej výpravy je nenásilnou formou priblížiť deťom život v minulosti, rozvinúť ich fantáziu a radosť z pochopenia neznámeho. Taktiež umožniť deťom aby boli aktívnym subjektom výpravy za poznaním a formou zážitkového učenia sa dozvedeli viac o histórii svojho mesta – kráľovského mesta Skalica.

Počas ďalších spoločných výprav budú deti zo Slniečka hľadať indície, ktoré budú potrebné k nájdeniu strateného kľúčika od mesta. Okrem Rotundy ktorú už deti spoznali, navštívia i Jezuitský kostol, Ľadovňu, Mlyn bratov Pilárikových a projekt sa ukončí na „radnici“ u pána primátora. Piate stretnutie bude vyvrcholením spoločných výprav za poznaním kde deti využijú indície, nájdu stratený kľúčik a odovzdajú ho kráľovi mesta. Deti zo Slniečka čakajú dobrodružné chvíle, držte všetci palce aby to zvládli a našli všetky potrebné indície!

Za participáciu na projekte patrí poďakovanie partnerom – SSOŠ Via Humana a TIK-u Skalica – je skvelé vedieť, že „veľkí“ dokážu „malým“ pripraviť úžasné chvíle súvisiace s históriu prekrásneho mesta Skalica v ktorom majú všetky zúčastnené organizácie sídlo a je teda ich „domovinou“.
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné zážitky!

Zuzana Čimová


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota