Mesto Malacky uspelo so  žiadosťou o finančnú podporu na rekonštrukciu kaštieľa. Od Ministerstva kultúry SR získalo dotáciu na projektovú dokumentáciu.

kastiel-malacky-schody

Mesto Malacky získalo od Ministerstva kultúry SR dotáciu na I. a II. fázu komplexnej obnovy Pálfiovského kaštieľa – detailné rozpracovanie projektovej dokumentácie. Dotácia je v hodnote 25 000 eur. Spolufinancovanie mesta Malacky je 5%, t.j. 1 500 eur. Finančná podpora MK SR je z programu Obnovme si svoj dom, ktorého účelom je ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Projektová dokumentácia je nevyhnutným predpokladom k uchádzaniu sa o nenávratné zdroje financovania samotnej obnovy kaštieľa. Mesto Malacky kúpilo v roku 2007 kaštieľ do svojho vlastníctva a postupne ho rekonštruuje. Na konci všetkých plánov je obnovená historická a kultúrna pamiatka, ktorá slúži verejnosti, občanom Malaciek i návštevníkom.

Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval počas štyroch storočí svojej existencie jednu skúšku za druhou. Bol vznešeným sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenským skladom, socialistickou nemocnicou i príbytkom pre bezdomovcov. To všetko zanechalo na ňom známky. Známky skazy, a nie malé. Od septembra 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré postupne realizuje projekt jeho rekonštrukcie a ďalšieho využitia. Už dnes môžete absolvovať jeho prehliadku a vypočuť si zaujímavosti z histórie kaštieľa aj rodu Pálfiovcov. Po celý rok sa tam konajú výstavy, najmä umelecké. Na nádvorí sa môžete zahľadieť do hlbín studne, ktorú stráži jeleň, erbové zviera Pálfiovcov. A prechádzky okolo kaštieľa v zrenovovanom Zámockom parku sa tiež stali obľúbenou aktivitou mnohých občanov.

Michaela Janotová


.

Je ok, ak nie si ok BSK