malacky_logoOpäť sa blíži odovzdávanie Ceny primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku Pálfiho srdce. Mestský úrad už prijíma nominácie osobností.

Pálfiho srdce je ocenenie osobností, ktoré šíria dobré meno Malaciek a výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu mesta. Ocenenie udeľuje primátor mesta raz za dva roky.

Nominácie osobností na ocenenie Pálfiho srdce za roky 2012 a 2013 môžete posielať na adresu media@malacky.sk alebo MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo februári 2014.
Symbolika Pálfiho srdca pochádza zo známeho historického faktu, keď si významný šľachtic Pavol IV. Pálfi z lásky k Malackám nechal po smrti vybrať srdce z hrude, nabalzamovať ho a pochovať v rodinnej krypte, kde malo navždy spočinúť spolu s pozostatkami ostatných malackých Pálfiovcov. Tak navždy venoval svoje srdce mestu napriek tomu, že sám mal byť pochovaný v Dóme sv. Martina v Bratislave za zásluhy v boji proti Turkom. Autorkou symbolického Pálfiho srdca z pálenej hliny je známa malacká keramikárka Libuša Čtveráková.

Michaela Janotová


.

BM: Ustekana sobota