VII. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján, ktorý sa konal v dňoch 28.12. a 29.12.2013 prekonal viacej rekordov turnaja.

turnaj-o-pohar-starostu-obce-moravsky-svaty-jan-sk-janan

Okrem počtu štartujúcich, počet kategórii i počet hrajúcich žien. Za účasti hráčov a hráčok z Českej republiky, Rakúska, Slovenska a dvoch študentov univerzity v Brne, ktorý jeden pochádza z Nemecka a druhý z Francúzska, sme odštartovali turnaj v 13 kategóriách. Za dva dni sa turnaja zúčastnilo 160 hráčov a hráčok z toho 58 detí, ktorí sa rozhodli stráviť obdobie po sviatkoch aktívnym pohybom a pritom si zasúťažiť.

Siedmy ročník otvoril 28.12.2013 pán starosta Anton Emrich. V prvý deň súťažili chlapci a dievčatá v siedmych kategóriách (najmladší žiaci ročník 2003 a mladší, najmladšie žiačky ročník 2002 a mladšie, mladší žiaci ročník 2000-2002, starší žiaci ročník 1996-1999, staršie žiačky 1996 – 2001, neregistrovaní a začínajúci bez rozdielu veku) v počte 58 detí. Druhý deň 29.12.2013 sa po príhovore pána starostu Antona Emricha v telocvičniach ZŠ Sekule rozbehli boje dospelých v šiestych kategóriách (muži neregistrovaní do 50 rokov, ženy neregistrované, muži nad 50 rokov, registrovaní 5.-8. liga, registrovaní 3.-4. liga, ženy registrované). Turnaja sa zúčastnilo 102 hráčov a hráčok.

Turnaj organizoval Obecný úrad Moravský Svätý Ján v spolupráci so Športovým klubom JÁŇAN Moravský Svätý Ján a konal sa na pôde Základnej školy Sekule. Turnaj sa podarilo zorganizovať i pomocou sponzorov, ktorí prispeli vecnými cenami pre súťažiacich. Sponzori: Obecný úrad Moravský Svätý Ján, Vadual Logistik spol. s r.o. Moravský Svätý Ján, Fujifilm Slovakia s.r.o. Bratislava, Rozličný tovar Folba Moravský Svätý Ján, Potraviny Holenka Moravský Svätý Ján, Prima Banka Malacky, IDM-Car Kúty, Raiffeisen banka Malacky, Kvetinárstvo Eva Gajary, Phoenix Contact Bratislava, Destra Pizza Sekule, Terezia company Praha a Hit Slovensko Sereď. Všetkým sponzorom ďakujeme.

O občerstvenie v bufete sa nám postarali mamičky našich detí Marta Šrámková, Marta Kmošková, Magdaléna Kovárová a Edita Kunšteková. Deti okrem chleba s rôznymi nátierkami, párkov a koláčikov mali od sponzora Destra pizza v čase obeda chutnú pizzu, po ktorej o chvíľu zostali len prázdne krabice.

turnaj-o-pohar-starostu-obce-moravsky-svaty-jan-sk-janan-anton-emrich

V konkurencii sa nestratili ani zástupcovia z Moravského Svätého Jána a Sekúl. Zlato vybojoval Raimund Hirth v kategórii neregistrovaní žiaci. V tejto kategórii druhé miesto obsadil Matej Hrica a štvrté miesto Jakub Hrica. V kategórii začiatočníci štartovali Matúš Pokorný, Marek Rehák a Oliver Kmoško. Najlepšie sa umiestnil Oliver Kmoško, ktorý skončil na štvrtom mieste. V kategórii najmladší žiaci David Kovár skončil piaty a Sebastián Kotesa obsadil siedme miesto. V najmladších žiačkach Viktória Komorná získala zlato, Dominika Kovárová obsadila druhé miesto a  Janka Škápiková tretie miesto. V mladších žiakoch nás reprezentoval Samuel Kmoško, ktorý obsadil štvrté miesto. V kategórii starší žiaci zvíťazil Adam Sekulský a hneď za ním na druhom mieste skončil Martin Štefek. V starších žiačkach vyhrala Veronika Šrámková a druhá skončila Erika Šrámková obidve hráčky MSK Malacky.

V kategórii ženy registrované na treťom mieste skončila Erika Šrámková. Medzi ženami neregistrovanými neštartovala žiadna zástupkyňa z Moravského Svätého Jána ani zo Sekúl. V kategórii neregistrovaní sa najlepšie umiestnil Andrej Garčár, ktorý skončil na 5. až 8. mieste. Medzi registrovanými 5. až 8.liga obsadil Stanislav Polák 4. miesto a Kamil Kunštek zvíťazil v cene útechy.

Ďalej: Výsledky a viac fotografií na webe ŠKJáňaň.sk

Siedmy ročník nášho turnaja skončil a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude 28.12 a 29.12.2014. Ešte raz by som sa chcel poďakovať sponzorom ako i riaditeľovi Základnej školy Sekule Mgr. Miloslavovi Markuškovi, ktorý nám umožnil zorganizovanie turnaja na pôde školy.

Ondrej Kmoško


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota