erb_sekuleRiaditeľstvo ZŠ Sekule príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania s nástupom od 3. marca 2014 na dobu určitú.

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z..

Svoju žiadosť o prijatie zasielajte mailom na adresu: skola@zssekule.edu.sk, prípadne sa informujte na telefónnom čísle 034/7770 080, 034/7782 069, 0911 423 456.


.

Je ok, ak nie si ok BSK