erb_sekuleRiaditeľstvo ZŠ Sekule príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania s nástupom od 3. marca 2014 na dobu určitú.

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z..

Svoju žiadosť o prijatie zasielajte mailom na adresu: skola@zssekule.edu.sk, prípadne sa informujte na telefónnom čísle 034/7770 080, 034/7782 069, 0911 423 456.


.
Toto je čítané

Vedúca sestra vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Katarína Filípková získala ocenenie

Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek…

20 rokov