Občianske združenie Rodina a spoločnosť s radosťou môže predstaviť druhý ročník projektu podporovaný Ministerstvom zdravotníctva: Rodina bez cigariet II. ročník.

Projekt pozostáva z dvoch častí: z prednášok na základných školách okresu Skalica a z výtvarnej súťaže, ktorá prebieha na základných školách a z celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorá prebieha na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk alebo na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/RodinaBezCigariet.

pluca-zeme-rodina-bez-cigariet

Sme radi, že nám bolo umožnené usporiadať aj druhý ročník nášho projektu, nakoľko sme získali veľmi veľa pozitívnych reakcií na náš pilotný ročník. Prednášky vedú školení lektori, ktorí prispôsobujú prednášky veku žiakov a vhodnou, zaujímavou a zábavnou formou prezentujú  zdravý životný štýl ako alternatíva k drogovej závislosti. V tomto ročníku sme navštívili už niektoré školy a  vedomosti detí o danú tému získané z minulej prednášky, alebo aj z informácií, ktoré získali tým, že prejavili o danú tému záujem nás utvrdzujú o správnosti nášho projektu.

Do nášho projektu sa môže zapojiť každý návštevník našej internetovej stránky. Stránka po registrácii, umožňuje prijímať súťažné obrázky, hlasovanie o najlepší obrázok, ale aj komentovať súťažné príspevky. Reagovať na projekt môžu ľudia  na našom profile sociálnej siete Facebook. Najlepšie práce na internete sa zvolia verejným hlasovaním.

nebezpecne-pokusenie-rodina-bez-cigariet

Oproti tomu, práce zo školskej súťaže základných škôl okresu Skalica  sú posudzované  porotou z klubu Skalických výtvarníkov.  Veríme, že aj v tomto ročníku bude mať umelecká porota náročnú prácu vybrať tie najlepšie práce, ktoré získajú hodnotné ceny, nakoľko v minulom ročníku   porota vzhľadom na vysokú a vyrovnanú kvalitu odovzdaných prác rozhodovala o víťazoch niekoľko hodín.
Na záver by sme radi privítali od čitateľov podnetné nápady pre ďalší ročník, aby naše deti, naša budúcnosť žila čo najzdravšie a v príjemnom prostredí.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný o.z. Rodina a spoločnosť

Radovan Blaha, predseda združenia


.
Toto je čítané

SHMÚ: V okrese Malacky hrozia pre trvalý dážď povodne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (24.4.) od 0:00 do 18:00…

BM: Ustekana sobota