Okresné mestá na Záhorí budú hospodáriť v roku 2014 s prebytkovými rozpočtami. V Senici to bude vďaka predaju mestkého majetku.

rozpocet-peniaze-financie-euro

Mesto Malacky
Rozpočet mesta na rok 2014 predpokladá hospodárenie s prebytkom 184 695 eur. Celkové príjmy sú rozpočtované v sume 14,63 milióna € a výdavky v sume 14,44 milióna €. V roku 2014 mesto Malacky plánuje niekoľko investičných aktivít a projektov, ako napríklad elektronizácia samosprávy, revitalizácia verejného priestranstva Břeclavská, projekt rozvoja mestskej oblasti, prestupový terminál, rekonštrukcia kaštieľa, výstavba skejtparku či rekonštrukcia budovy denného stacionára. Mesto nepredpokladá v roku 2014 prijatie úveru a  všetky aktivity a úlohy bude financovať z vlastných zdrojov alebo z nenávratných finančných príspevkov.
Spolu s rozpočtom na rok 2014 bol schválený aj prevod finančných prostriedkov v objeme 350 000 eur z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta. Využité budú na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Záhorí.sk o tom informovala Michaela Janotová z Mestského úradu Malacky.

Mesto Senica
Rozpočet Senice bol schválený ako prebytkový v celkovej výške 216 332 €. Mesto Senica bude v tomto roku hospodáriť s príjmami 13,54 milióna € a výdavkami vo výške 13,33 mil. €.  „Najslabším článkom rozpočtu sú kapitálové príjmy, ktoré sú rizikové, pretože nemusia byť dosiahnuté. Ide o príjem 1,1 milióna € za predaj budovy okresného úradu a ďalšie už schválené menšie predaje budov a pozemkov. Ak sa nám tieto predaje nepodarí zrealizovať, budeme musieť hľadať alternatívne zdroje kapitálových príjmov,“ uviedol pre týždenník Záhorák vedúci finančného oddelenia senického mestského úradu Róbert Mozolič. „Naša filozofi a je jasná: šetriť, šetriť, šetriť.“ zdôrazňuje pre týždenník Záhorák primátor Senice Ľubomír Parízek.

Mesto Skalica
Mesto Skalica chce v tomto roku hospodáriť s prebytkom, jeho výška predstavuje 46 122 €. Príjmy sú rozpočtované vo výške 18,49 mil. €, výdavky predstavujú 18,44 mil. €. Primátor Stanislav Chovanec je so schváleným rozpočtom spokojný: „Som rád, že rozpočet je opäť rozvojový. Vychádza z troch hlavných téz, ktoré sme si dali, a to nezvyšovať dane a poplatky pre fyzické ani právnické osoby, pokračovať vo všestrannom rozvoji mesta a znižovať jeho úverové zaťaženie.“

Zdroj: vs, týždenník Záhorák


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota