Mesto Skalica sa vo februári zúčastní najvýznamnejších veľtrhov cestovného ruchu v strednej Európe – Holiday World v Prahe a Utazás v Budapešti.

skalica-vystava-cestovny-ruch

Veľtrh Holiday Word 2014, ktorý sa koná v Prahe od 20. do 23. februára 2014, umožňuje prehliadku toho najlepšieho, čo dokáže oblasť turizmu ponúknuť. V tomto roku sa na veľtrhu predstaví 700 vystavovateľov z 50-tich krajín sveta.

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Utazás /Cestovanie/ v Budapešti patrí medzi najväčšie veľtrhy cestovného ruchu v Maďarsku, zúčastňuje sa na ňom priemerne 60 000 návštevníkov. Tento rok sa koná od 27. februára do 2. marca. Prezentujú sa tu najväčšie a najvýznamnejšie cestovné kancelárie, regióny Maďarska a rôzne krajiny.

Mesto Skalica sa na veľtrhoch odprezentuje v spoločnej expozícii Slovenska pod záštitou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

Cieľom našich prezentácií je poukázať na krásy a zaujímavosti nielen mesta Skalica, ale i celého Záhoria. Pre návštevníkov budú pripravené propagačné materiály mesta i Záhoria, informácie o možnostiach trávenia voľného času a dovolenky v meste Skalica a na Záhorí, ubytovaní a stravovaní. Súčasťou prezentácie bude aj ochutnávka pravého Skalického trdelníka.

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu prispieva k zvýšenej propagácii nášho mesta a celého Záhoria. Veríme, že touto prezentáciou prilákame nových návštevníkov.

Terézia Kubová


.

Záhorácke rádio 2023