V sobotu (1.3.) bolo v Levároch veru veselo. Deti z detského folklórneho súboru Leváranek opäť po roku prebudili k životu celú dedinu. Už od rána sa schádzali pred kultúrny dom v rôznych starodávnych maskách aj so svojimi rodičmi, ktorí sa tiež dali od detí nahovoriť a zamaskovali sa.

fasiangovanie-vo-dvore-foto-Robert-Pernicka-velke-levare-levaranek
Tento rok bol však výnimočný tým, že priebeh fašiangov bol úplne iný, ako doteraz. Ráno k nám pricestovali traja kamaráti z neďalekej Moravy, členovia Cimbalovej muziky Mišuňk.
Doobeda spoločne fašiangovali po dedine a navštevovali ľudí, ktorí si želali aby prišli zahrať a zatancovať práve pred ich dom. Deti začali pri dome pána starostu Štefana Kudličku, ktorý ich aj s manželkou radostne privítal, prispel do fašiangovej pokladničky a pohostil deti šiškami, sladkosťami a dospelých aj pálenkou na zohriatie. I keď zohrievať sa vlastne ani veľmi nemuseli, pretože vonku bolo nádherné jarné počasie, nezvyčajné počas fašiangovej obchôdzky.

velke-levare-fasiangovanie-pred-domom-foto-l-holly

Celou dedinou sa niesol spev, piskot, tóny Cimbalovej hudby Leváranek a Cimbalovej muziky Mišuňk. Deti sa zastavovali pri obchodoch a domoch, spievali Fašángy – Hromnice…..a švárni chlapci zo súboru si zatancovali valčík s mladými dievkami, ženami i starenkami z Levár. Ľudia, ku ktorým prišli fašiangovať boli štedrí a okrem príspevku do pokladničky obdarúvali deti chutnými šiškami a rôznymi sladkosťami. Tento rok prekvapili deti niektorí ľudia aj nezvyčajným privítaním. Keď prišli zaspievať pred bytovky, tak ich tam čakalo prekvapenie. Z balkóna na prvom poschodí sa po rebríku prišlo na nich pozrieť slamené strašidlo, za ktoré sa prezliekla jedna z mamičiek detí zo súboru. Strašiak nielenže zišiel dolu rebríkom , ale si s deťmi i zatancoval a pohostil ich šiškami. Nálada bola veselá aj pri rodine pána Tea Nedúchala, ktorý si aj napriek svojim 86.rokom rád zakrepčil s tanečnicou z Leváranku. Jeho dcéra, pani Mária nás všetkých prekvapila svojim oblečením, keď nám otvorila dvere ako starenka zo starého filmu s modlitebnou knižkou v ruke.

velke-levare-fasang-male-deti-foto-v-zilava

Deti sa okrem týchto zážitkov potešili aj priazni divákov na hasičskej zabíjačke, kde dievky vyzvŕtali miestnych hasičov a najstarší šablár Tibor dostal na ražeň chvostík a paprčku z prasaťa. Hasičov potešili aj naši priatelia z Moravy, ktorí im za zabíjačkové pohostenie chvíľku vyhrávali pesničky pre potešenie. Po fašiangovej obchôdzke si išli deti domov oddýchnuť, aby sa čerstvé a plné elánu opäť vrátili do kultúrneho domu, kde bolo v podvečer vystúpenie súboru pre celú dedinu. Všetky vekové kategórie súboru Leváranek sa predstavili divákom v pásme Jak sme basu pochovali. Preplnená sála kultúrneho domu by mohla rozprávať o skvelom zážitku, za ktorý boli deti odmenené búrlivým potleskom. V pásme vystupovali deti od troch rokov, ktoré zaujali svojou šikovnosťou. Malých i veľkých tanečníkov a spevákov sprevádzala pri ich tradičných a autentických tancoch Cimbalová hudba Leváranek, ktorá si v poslednom období získala veľa priaznivcov nielen z Veľkých Levár a  okolia, ale dokonca i z Rakúska.

Keď sa skončilo vystúpenie detí, tak sa diváci nemuseli rozbehnúť domov, ako to bolo zvykom v minulých rokoch. Vedúca súboru so svojim manželom Štefanom spoločne so skvelými rodičmi a priateľmi súboru pripravila novinku pre občanov Veľkých Levár. Po prvý krát urobili zábavu pod názvom Beseda pri cimbale, kde sa ľudia mohli započúvať do ľudových pesničiek zo Slovenska a Moravy v podaní Cimbalovej hudby Leváranek a Cimbalovej muziky Mišuňk z Moravy. Aby nesedeli len tak „na sucho“, tak si mohli zakúpiť guláš, pražené šišky, víno, kávu alebo čaj. Ľudia sa skvele bavili, spievali, tancovali a mnohým sa ani nechcelo odísť. Napriek rôznorodej vekovej skupine návštevníkov, od najmenších detí po starších občanov, sa Beseda pri cimbale vydarila a určite nebola poslednou. Sme radi, že k nám zavítali aj ľudia z okolitých dedín, ktorých oslovili tradície a folklór našej dediny.

Veríme, že udržiavanie tradícií nie je zbytočné a ľudia si pri takýchto akciách oddýchnu a zabudnú na každodenné starosti života. Pre naše deti je to zároveň aktívne a zmysluplné vyplnenie voľného času.

Detský folklórny súbor by sa chcel aj touto cestou poďakovať za skvelú pomoc a spoluprácu, či už finančnú, alebo inú Obecnému úradu Veľké Leváre, pánovi starostovi Štefanovi Kudličkovi , rodičom detí zo súboru, zvukárovi pánovi Robovi Perničkovi, pani Ľubke Kozmovej a jej manželovi a ostatným dobrým ľuďom, ktorí pomáhali. Veľká vďaka patrí aj mamičkám, pani Veronike,  Janke a Katke s dcérou, ktoré boli v bufete a skvele zvládli túto náročnú úlohu.
Basu sme pochovali, no nebuďte smutní, po 40.dňovom pôste sa k vám opäť vrátime so svojimi záhoráckymi tancami a piesňami.

Svetlana Valachovičová, vedúca DSF Leváranek


.

Osobnosti kraja BSK