Kritické hlasy  k malackým témam na internete majú rovnakého menovateľa – “Malacky chcú po šestnástich rokoch vedenia súčasného primátora Jozefa Ondrejku zmenu.”

malacky-primator-jozef-ondrejka-juraj-rihaPrimátor Malaciek Jozef Ondrejka a poslanec Juraj Říha na stretnutí s občanmi

Možných kandidátov na primátora Malaciek je viacero. Najviac hlasov v internetových diskusiách a komentároch však volá po aktívnom poslancovi Jurajovi Říhovi, ktorý kandidoval v posledných voľbách za zoskupenie Ľudia pre Malacky. Opýtali sme sa ho preto v krátkom rozhovore, či neuvažuje o kandidatúre na post primátora Malaciek.

Sú podľa Vás Malacky dobrým miestom pre život?
Samozrejme že sú. A hovorím to všade, kde mesto pracovne či poslanecky hrdo reprezentujem. To však neznamená, že by nemohli byť ešte lepším, ak by sa nám podarilo nastaviť výhodnejšie podmienky pre rodiny a určiť si jasnú sociálnu politiku. Mesto by podľa mojej predstavy malo čo najmenej zasahovať do života Malačanov, ale naopak vytvoriť im podmienky pre ich vlastnú realizáciu. Mám tým na mysli podporu občianskeho sektora. Malačania dnes nepotrebujú veľkolepé projekty, ale viac možností spoločenského a športového vyžitia, ľudský prístup mestského úradu k ich žiadostiam či pomoc zo strany mesta v krízových udalostiach. Pokiaľ obyvatelia nebudú cítiť, že sa na svoje mesto môžu spoľahnúť, darmo im maľovať námestia. Pred tromi rokmi som vyslovil, že občan nemôže byť mestu ukradnutý. A namiesto toho, aby sa primátor zamyslel, prečo som tým výrokom reagoval na útrapy jednej staručkej dôchodkyne, ktorú mestský úrad dlhoročne ignoroval, ma chcel žalovať. A povedzme si úprimne, ak sa občania dozvedajú o šafárení mestského úradu s mestskými peniazmi, ak vidia, ako stavebný úrad zvýhodňuje a povoľuje kadejaké stavby, nedivme sa, že strácajú dôveru k mestu ako takému.

Čo bude v nasledujúcom období pre Malacky najdôležitejšie?
Malacky by mali naplno využiť potenciál, ktorý v sebe majú.  Upevniť pozíciu mesta ako regionálneho sídla. V minulosti som viackrát presadzoval, aby mesto podporovalo podnikateľský sektor a rozvoj bývania. To však neznamená, že rôzne záujmové skupiny budú mestu diktovať. Naopak mesto si musí držať pevnú ochrannú ruku nad rozvojom svojho územia a určovať si podmienky. Tohtoročné voľby budú o veľkej výzve vniesť nové témy. Malačania si budú môcť vybrať. Zachovať terajší stav alebo podporiť zmenu. A tou zmenou je moja predstava vybudovať kvalitné centrum mesta a verejné priestory pre ľudí, zmodernizovať dopravnú infraštruktúru a obnoviť dôveru k mestskému a stavebnému úradu.

Budete kandidovať za primátora mesta?
Súčasný primátor je vo funkcii šestnásť rokov. Treba mu poďakovať za všetko pozitívne, čo pre mesto urobil, ale vyčerpanosť nápadov a aj energie je už veľmi cítiť. Nie je to len môj pohľad, ale aj ľudí, ktorí sa prihovárajú za nové myšlienky a nový vietor v čele mestského úradu. Vážim si preto stále silnejúcu podporu obyvateľov, ktorí ma v poslednom čase podnecujú ku kandidatúre. Ľudia poznajú moje protikorupčné postoje. Počas môjho osemročného poslaneckého pôsobenia spoznali, že v riešení problémov som vytrvalý. A Malacky stoja skutočne pred odvážnymi výzvami v oblasti nielen nových eurofondov, ale aj pred zmenami vo financovaní kompetencií, čo je oblasť, ktorou sa pracovne zaoberám. Nemôže to však byť len moje rozhodnutie. Pred tromi rokmi sa mi podarilo otvoriť brány mestského zastupiteľstva novým ľuďom a stále mám okolo seba viac a viac šikovných ľudí, s ktorými máme jasnú predstavu, kam by malo mesto smerovať. Preto by som klamal, ak by som povedal, že o tom v súčasnosti intenzívne neuvažujem. Mám totiž ešte veľa myšlienok, ktoré som nedokázal realizovať z pozície poslanca. Ak k tomu dôjde, som pripravený opätovne zabojovať o dôveru Malačanov s tímom skúsených odborníkov a s odvážnou víziou.

Juraj Říha (29) vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Poslancom mestského zastupiteľstva v Malackách je druhé volebné obdobie, v ktorom je aj predsedom mestskej komisie pre správu majetku a legislatívu. Pracoval v oblasti advokácie a médií. V súčasnosti pracuje na Ministerstve financií SR, kde vedie oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí. V roku 2010 viedol občiansku kandidátku iniciatívy Ľudia pre Malacky. Do mestského zastupiteľstva sa ich spolu dostalo osem.  Odpočet plnenia volebného programu priebežne uverejňujú na stránke www.lpm.sk.

Ďalej: Voľby do VÚC: Primátor Malaciek stratil dôveru občanov


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota