V školskom roku 2013-14 pokračoval druhý ročník projektu „Rodina bez cigariet“ podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013.

1_miesto_Barbora_Prokesova_9_rokov_III_Zakladna_skola_Skalica1. miesto : Barbora Prokešová 3.A. III. ZŠ. Skalica, Strážnická 1

Aj tentoraz sa projekt skladal z dvoch častí: prednášok na základných školách na tému: „Škodlivosť fajčenia a iných drog“ a výtvarnou súťažou , ktorá prebiehala v 3 kategóriách: I. kategória pre žiakov I. stupňa základných škôl okresu Skalica, II. kategória pre II. stupeň základných škôl okresu Skalica a internetová súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou.

Prednášky boli koncipované podľa veku žiakov, dôraz bol kladený na predávanie informácií o zdravom životnom štýle a základné informácie o závislostiach nenútenou a zábavnou formou. Súčasťou prednášok na základných školách bola aj prezentácia výtvarnej súťaže, oboznámenie žiakov o možných témach , štýloch maľovania a výhier.

2_miesto_Klarka_Slaninova_10_rokov_4_B_Zakladna_skola_holic2. miesto : Klárka Slaninová, 4. B. ZŠ Holíč, Školská 2

Súťaž sa ukončila dňa 7.3. 2014, následne odborná porota na čele s PhDr. Štefanom Zajíčkom vybrala do 12.3.2014 najlepšie práce. Víťazi z internetovej celoslovenskej súťaže vzišli na základe verejného hlasovania na internete.
Aj tento rok sa súťažilo o hodnotné ceny s hlavnou cenou značkový tablet pre víťazov v jednotlivých kategóriách. Začína byť tradíciou, že sa snažíme odmeniť čo najviac žiakov . Preto aj tento ročník odmeňujeme , okrem prvých piatich miest z každej kategórie aj ďalších 20 žiakov s reklamnými tričkami s potlačou súťažných prác a inými reklamnými materiálmi s námetom projektu, ale aj veľa žiakom z každej školy pošleme drobný darček za prejavenú snahu. Výstupom z projektu je aj nástenný kalendár, ktorý obsahuje najlepšie práce z jednotlivých škôl, ktorý bude súčasťou výhier , ale zároveň ho chceme venovať každej základnej škole v Skalickom okrese. Cieľom je pomôcť pedagógom v motivovaní detí pre tvorivú činnosť, ale hlavne, zamyslenie sa nad závažnou spoločenskou témou akou sú fajčenie a drogy. Štatistiky uvádzajú stále nižší vek detí prvého kontaktu s návykovými látkami a naše poznatky pri rozhovoroch s deťmi tieto údaje potvrdzujú. Je naozaj potrebné v tomto urýchlenom svete zoznamovať deti už od prvých ročníkov so zdravím životným štýlom, ako alternatívou k budúcej závislosti. Z reakcií zainteresovaných pedagógov a detí získavame iba pozitívne reakcie, ktorý nás ubezpečujú o správnosti a potrebnosti projektov tohto typu. Preto dúfame, že sa nám podarí zorganizovať aj ďalší ročník projektu Rodina bez cigariet a s novými nápadmi chceme rozšíriť počet zúčastnených detí. Tohtoročné slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch súkromnej základnej školy Štvorlístok v Skalici dňa 20.3.2014 o 16. hodine. V priestoroch budú vystavené najlepšie súťažne práce po dobu dvoch týždňov. V tomto roku sa zúčastnilo projektu 16. základných škôl, ktorým by som rád touto cestou poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

3-miesto-Dominik-Prosvic _10_rokov_4_rocnik_ZS_Vradiste_final3. miesto: Dominik Prošvic 4. ročník ZŠ Vrádište

Ukážky víťazných prác sú na našich webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet .

Víťazi po jednotlivých kategóriách:
1. kategória – žiaci prvého stupňa
1. miesto : Barbora Prokešová 3.A. III. ZŠ. Skalica, Strážnická 1.
2. miesto : Klárka Slaninová, 4. B. ZŠ Holíč, Školská 2
3. miesto: Dominik Prošvic 4. ročník ZŠ Vrádište
4. miesto: Viktória Čulenová 4. ročník ZŠ Brodské
5. miesto: Michale Michalková 3. ročník ZŠ Petrova ves

II. Kategória – žiaci druhého stupňa
1. miesto Kristína Šantavá 6.A. III. ZŠ. Skalica, Strážnická 1
2. miesto Petra Machová 7.A. ZŠ Unín
3. miesto Jana Žáková 8.B ZŠ Holíč, Školská 2
4. miesto Kristína Starychová 7. A. ZŠ Unín
5. miesto Kristína Biskupičová 14. rokov 3. ZŠ Skalica, Strážnická 1

Víťazom gratulujeme!

Radovan Blaha


.

Lapková patrola