13. marec 2014 sa stal pre študentov SSOŠ Via Humana v Skalici úspešným dňom.

Divadelna-skupina-Terraria-zo-Skalice-via-humanaMichaela Vépyová, Kamil Ondráš, Miriam Bednarovská, Karin Hlúpiková, Radoslava Heráková, Adam Rúsek, Marek Mlčúch, Oto Filip, Sarah Kesslová, Matej Renováček a Tomáš Dunár

Tak ako minulý rok, aj tento sa zúčastnili celoslovenskej akreditovanej postupovej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Jedenásť študentov z 1. a 2. ročníka sformovalo divadelnú skupinu Terraria pod vedením prof. Mgr. Jany Obuchovej a v angličtine nacvičili modernú verziu klasickej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku.

Krajské semifinále, ktoré sa konalo v Trnave v CVČ Kalokagatia, bolo neverejné a súťažiaci prezentovali svoje výkony len pred odbornou komisiou, ktorá ocenila zvládnutie jazykového prejavu, špecifických dramatických prostriedkov a taktiež aj originalitu príspevku. Terraria postúpila na krajské finále, ktoré sa bude konať 11. apríla 2014 v Trnave. Našim talentovaným študentom úprimne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom finálovom kole.

 

Lenka Mikulová


.

Je ok, ak nie si ok BSK