V roku 2008 bola Ministerstvom hospodárstva SR mestu Holíč schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 466 000,00 € na projekt „ Obnovou a ochranou historických valov ku skvalitneniu služieb cestovného ruchu v areáli Holíčskeho kaštieľa.“

V rámci projektu bolo zakúpených 11 člnov s príslušenstvom na člnkovanie po zámockých vodných valoch v hodnote 11 602,00 €. V júni 2009 bolo člnkovanie vo vodných valoch sprístupnené širokej verejnosti za symbolické 1,00 € za čln. Člnkovanie vo vodných valoch sa stalo turistickou atrakciou a nepochybne zatraktívnilo celý areál Holíčskeho zámku. Žiaľ prinieslo aj svoje negatíva a to v podobe vandalizmu.

Člny sa na mólo vracali poškodené, odreté, zlomené veslá a pod. Celkové náklady za minulý rok na údržbu člnov predstavovali 1 155,79 € . V súvislosti s týmto faktom prijalo mesto Holíč opatrenia a to namontovaním kamerového systému , ktorý zaberá celú vodnú plochu zámockých valov, pri preberaní člnov zaplatením vratnej zálohy vo výške 10,00 €, zvýšením kontroly na zámockých vodných valoch ,čím by sa malo zabrániť člnkovaniu na zakázaných miestach – ostrovčeky vo valoch, čo mnohí nerešpektovali a zvýšením poplatku za člnkovanie vo výške 2,5 € za čln. Dúfame, že tieto opatrenie neodradia občanov a návštevníkov zámockého areálu od skvelého oddychu a budú i naďalej využívať naše služby. Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny sa bude konať dňa 29.05.2010 o 14,00 hod.

Všetkých srdečne pozývame !

Pridaj komentár

.

BM: Ustekana sobota