Obchod s ľuďmi patrí spolu s drogami a zbraňami medzi jeden z troch najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete, čo dokazuje závažnosť a rast tohto fenoménu, ktorý neobchádza ani Slovensko.

obchodovanie-s-ludmi-OR-PZ-senica-preventivna-akcia-2

Okrem sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania, nelegálnej adopcie či obchodovania s ľudskými orgánmi patrí medzi najnovšie formy ekonomické vykorisťovanie – nútená práca v továrňach, v poľnohospodárstve alebo v domácnostiach.

Národná linka pomoci obetiam obchodu s ľuďmi 0800 800 818

Ohrozenými alebo priamo obeťami trestného činu obchodu s ľuďmi sa stávajú nielen ľudia z nižších sociálnych vrstiev, s nízkym vzdelaním, bez jazykovej vybavenosti, dlhodobo nezamestnaní, ale medzi zraniteľnú skupinu patria aj absolventi škôl, ktorí majú ťažkosti umiestniť sa na domácom trhu práce. Mladí ľudia sú vystavení riziku taktiež počas študijných pobytov, letných brigád či práce ako au-pair.

Na problém obchodovania s ľuďmi sa snažilo upozorniť aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Senici prostredníctvom preventívneho projektu „Obchodovanie s ľuďmi“. V mesiacoch január až marec bolo do projektu zapojených 360 študentov posledných ročníkov stredných škôl v pôsobnosti OR PZ v Senici.

Jana Dujková, OR PZ Senica (krátené)


.

Osobnosti kraja BSK