Mesto Skalica sa vo štvrtok (24. apríla) stane miestom stretnutia vrcholných predstaviteľov SR a ČR. V slobodnom kráľovskom mestečku sa uskutoční spoločné zasadnutie slovenskej a českej vlády.

Českú delegáciu povedie Bohuslav Sobotka, slovenskú Robert Fico. Cieľom stretnutia je pokračovať v tradícii z roku 2012 a spoločným rokovaním potvrdiť nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov.

Členovia vlády prerokujú aktuálne rezortné problematiky a dohodnú ďalšie konkrétne projekty vzájomnej spolupráce. K hlavným témam bude patriť dopravné prepojenie Slovenska a Česka, spoločné energetické projekty a obranný priemysel.

Slávnostné otvorenie spoločného stretnutia vlád SR a ČR je plánované na 11:00 h, krátko po 14:00 h prídu na rad podpisy zmluvných dokumentov.

Týždenník Záhorák


.

Lakovanie a Pieskovanie