Colníci na Záhorí skontrolovali v prvom štvrťroku 199 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 61 (31 %) z nich obchodníkov.

uhrada_faktur-pokladna-danovy-urad-obchodnik

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov rozhodnutím na mieste, boli obchodníkom na Záhorí uložené pokuty v celkovej výške 11 580 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.

Okres Skontrolovaných pokladníc Porušení Uložené pokuty na mieste
Senica 45 22 4870
Skalica 31 1 0
Malacky* 123 38 6710

*70% kontrol bolo vykonaných v mestách Malacky a Stupava a 30% bolo vykonaných v okolitých obciach okresu Malacky.

Záhorí.sk o kontrolách informovali tlačové hovorkyňe finančnej správy Iveta Švárna a Katarína Tehlárová.


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

BM Záhada Vedy