Na Záhorí zvládli maturity zo slovenského jazyka najlepšie študenti zo “štátneho” gymnázia v Malackách.

maturity-statne-gymnazium-malacky-2014Priebeh maturít na “štátnom” gymnáziu v Malackách

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky maturít na Slovensku za rok 2014. Vybrali sme záhorácke stredné školy a zostavili sme nasledovný rebríček.

N – Počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
PZŠ – Priemerná známka školy je aritmetický priemer známok z daného predmetu všetkých žiakov na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku.
PÚŠ – Priemerná úspešnosť školy (v %) je priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete.
RNP– Rozdiel od národného priemeru vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom predmete. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
– Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. 

Zdroj: NÚCEM


.

Je ok, ak nie si ok BSK