Čím chceš byť je azda najčastejšie otázka, ktorú dospelí kladú deťom už od útleho veku. Medzi odpoveďami najčastejšie nájdeme profesie lekárov, učiteľov, hercov alebo moderátorov.

Záhorí.sk je mediálny partner akcií Nadácie pre deti Slovenska
hodina-detom-cas-spoznat-svoje-dieta-kampan-2014

Z rozhovorov s deťmi a psychológmi vyplynulo, že veľa rodičov núti byť deti tým, čím nechcú byť a často si na deťoch napĺňajú svoje nezrealizované predstavy.

Súčasné deti, sú však iné, ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú obrovský potenciál. Pri správnej podpore vedia veľmi presne formulovať svoje požiadavky, pomenovať svoje potreby, hľadať a navrhovať kreatívne riešenia, ale aj zapojiť sa do ich realizácie.
To, že to rodičia niekedy s výchovou preháňajú si myslí aj školská psychologička a pedagogička Miroslava Adamík Šimegová, „Niekedy rodičia ťažšie prijímajú úroveň schopností vlastných detí, čo následne vedie k tomu, že s dieťaťom trošku experimentujú. Pokúšajú sa ho umiestniť na rôzne záujmové činnosti a nie vždy to musí korešpondovať s jeho skutočnými záujmami .“

Podľa pedagóga Martina Brestovanského sa často stáva, že sa rodičia zameriavajú iba na vybrané talenty. „Zaujíma ich či vie spievať alebo tancovať. Ale existujú mnohé, aj skryté, talenty. Napríklad, že dieťa vie veľmi rýchlo povedať pointu vlastnej myšlienky. A aj to je druh talentu, ktorý možno ďalej rozvíjať.“
Problémom často býva, že rodičia sú viac a viac zaťažovaní pracovnými povinnosťami a nestíhajú vymýšľať pre deti rôzne aktivity, počas ktorých by zistili čo ich dieťa skutočne chce. Martin Brestovanský ďalej upozorňuje, aby sa rodičia príliš nespoliehali na fenomén školského spoznávania. „Keď dieťa nastúpi na základnú školu, úplne sa mu otočí svet a je hodnotené iba v úzkej oblasti, ktorá vyhovuje nášmu školskému systému. Rodič namiesto toho, aby svoje dieťa spoznával sa identifikuje s tým, čo mu tvrdí škola.“
Video: http://youtu.be/E-E7uWkzggU
Kampaň „Spoznaj svoje dieťa“ spustila Nadácia pre deti Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prostredníctvom edukačnej kampane upozornila na potreby detí na Slovensku. Kampaň trvá od 30. mája do 30. júna 2014 a sprevádzajú ju rôzne aktivity zamerané na rodičov.
Prostredníctvom kampane chceme rodičom povedať, aby brali deti také, aké sú, dávali im dostatok podnetov na rozvoj ich životných zručností. Dosahované výsledky v škole by nemali byť jediným meradlom. Je dôležité si všímať, ako dieťa zvláda situácie v bežnom živote, ako reaguje na vyhranené situácie, či udržiava dobré vzťahy, alebo ako dokáže dosiahnuť svoje diele. A práve to sú životné zručnosti, ktoré dieťa potrebuje k tomu, aby viedlo kvalitný život a bolo samo so sebou v živote spokojné.

Ďalej: www.spoznajsvojedieta.nds.sk

Súčasťou kampane je i webstránka www.spoznajsvojedieta.nds.sk, na ktorej sa môžu rodičia otestovať, či svoje dieťa poznajú. Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť interaktívny dotazník umiestnený na stránke. Súčasťou sú i odporúčania, či videá so psychológom a učiteľom, ktorí povedia o svojich skúsenostiach a ponúknu možnosti, ako svoje dieťa spoznať ešte viac.

Kampaň má rodičom pripomenúť, že iba podpora jedinečnej osobnosti je spôsob, ako dieťa pripraviť na život, urobiť z neho človeka, ktorý bude pevne stáť na nohách a zároveň bude kráčať v živote za svojimi snami.

Vyplnením testu sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať pre svoje dieťa pekné ceny. Veríme, že sa Vám kampaň bude páčiť a odpovie Vám na mnoho otázok.

Facebook: facebook.hodinadetom.sk


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

BM Záhada Vedy