Takto by sme mohli nazvať 5.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch.

Levaranek-festival-detske-krojovane-slavnosti

Príprava na tento festival začala oveľa skôr, než si ktokoľvek z nás môže predstaviť. Vedúca DFS Leváranek Svetlana Valachovičová so svojim manželom Štefanom už od februára pracovali na dramaturgii a organizácii celého festivalu. Postupne  tiež pozývali detské folklórne súbory na túto milú akciu. A nielen oni, ale aj blízki priatelia súboru začali pomáhať pri prípravách. Najviac ľudí sa však zapojilo do príprav samotného festivalu posledný týždeň.
Organizátorom boli DFS Leváranek a Obec Veľké Leváre, ktorá hlavne finančne podporila túto krásnu akciu. Taktiež Ministerstvo kultúry prispelo finančnou čiastkou na propagáciu festivalu.

Veresvarancek-festival-detske-krojovane-slavnosti.jpg

Deň D nastal poslednú májovú sobotu 31.5.2014. Napriek tomu, že niekoľko dní pred festivalom bolo nepriaznivé, daždivé a chladné počasie, od rána to vyzeralo veľmi sľubne. Rodičia detí zo súboru už deň pred festivalom pripravili a vyzdobili celý kultúrny dom a tiež kinosálu, pre prípad zlého počasia.
V sobotu doobeda najstaršie deti súboru vyzdobili farebnými stuhami trasu, kadiaľ mali prechádzať súbory v krojovanom sprievode. Doobeda začali postupne prichádzať pozvané súbory. V tomto roku sa medzinárodného festivalu Detské krojované slávnosti zúčastnili deti z detského folklórneho súboru Prvosienka zo Šamorína, Verešváranček z Červeníka a zahraničné súbory DFS Vavřínek z Blatnice pod Svatým Antonínkem z ČR, DFS Veličánek z Velkej nad Veličkou z ČR a DFS Zagórzańska Dziatwa z mestečka Mszana Górna z Poľska. Domáci súbor Leváranek bol nielen hostiteľom, ale samozrejme aj ďalším vystupujúcim súborom v programe. Prv, než sa všetky deti v krásnych pestrofarebných krojoch pripravili na sprievod obcou, starosta Veľkých Levár pán Bc. Štefan Kudlička privítal na krátkom stretnutí vedúcich súborov. Poprial im, aby sa im vo Veľkých Levároch páčilo a vyjadril radosť nad tým, že prijali pozvanie na festival. Po krátkom občerstvení a výmene darčekov pre spomienku na túto milú udalosť sa začal krojovaný sprievod obcou. Deti spievali, ľudové hudby hrali a obyvatelia obce si tak mohli vychutnať nádherné momenty, na ktoré sa tešili celý rok. Na plynulý chod sprievodu a bezpečnosť na ceste dohliadali naši obecný Hasiči, ktorí nechýbajú na žiadnom kultúrnom podujatí obce. Po príchode do historicky najkrajšej časti obce Habánsky dvor sa všetky súbory pripravili na hlavný program. Ten začal predstavovaním jednotlivých súborov moderátorkou celej akcie Mgr. Vlaďkou Perničkovou, ktorá je obľúbenou učiteľkou na 1.stupni ZŠ vo Veľkých Levároch. Aj ona mala oblečený levársky kroj, takže skvele zapadla medzi krojovancov. Na úvod starosta obce privítal všetkých hostí a prítomných a samozrejme deti z folklórnych súborov. Dvaja starší členovia DFS Leváranek držali v rukách stuhu, ktorú slávnostne prestrihol pán starosta Štefan Kudlička a tým otvoril 5.ročník festivalu. Potom už tradične zaznela festivalová hymna – pieseň z Veľkých Levár Tí hodziny levárské, ktoré si zaspievali a zahrali všetci prítomní. Postupne sa predstavovali jednotlivé detské folklórne súbory so svojim milým programom. Nebolo snáď človeka, ktorý by sa pri vystúpeniach detí neusmieval a netlieskal. Azda najväčší potlesk však získal domáci súbor Leváranek, ktorý predstavil všetkých 60 členov od 3 do 20rokov v pásmach Na tetku, Na květnú nedzelu a Hody. Obrovský aplauz si vyslúžili aj deti z ďalekého Poľska, ktoré neustále a za všetko ďakovali a boli veľmi milé a slušné. Okrem vystúpení súborov si návštevníci prezerali Habánske múzeum, Habánsku kaplnku, s deťmi navštevovali Tvorivé dielne, kde si deti maľovali ornamenty a zároveň všetci navštívili rôzne stánky s umeleckými predmetmi a s občerstvením. Napriek tomu, že v okolitých dedinách a mestách bolo veľa iných kultúrnych podujatí, zameraných hlavne na MDD, môžeme skonštatovať, že návštevnosť na festivale bola slušná. Na záver festivalu vedúca súboru Leváranek poďakovala ostatným súborom a odovzdala im pamätné listy a kytice kvetov. Potom si Cimbalové hudby vzájomne muzicírovali, za čo si tiež vyslúžili od obecenstva veľký potlesk. Aby sa však všetci mohli ešte do večera zabávať nastúpila na pódium hudobná skupina Záhoráci, ktorý prišli zo Stupavy. Veselé tóny ľudových pesničiek nenechali nikoho chladným a roztancovali aj malých folkloristov.

Hosťami festivalu bola folkloristka pani Julianna Kučerková zo Sekúl , spisovateľ pán Jozef Moravčík Jakubovec z Jakubova, pán farár Jaroslav Kinka, CR. a folkloristi Janek Kohút z obce Gbely so svojom manželkou Beatkou a dvomi deťmi, ktorí vtipným spôsobom ponúkali návštevníkom tzv. Zelofku. Zvukárom celého podujatia bol zanietený leváran pán Robert Pernička, ktorého tri deti tiež tancujú v súbore. Okrem ozvučenia pripravil  grafický návrh na plagáty k festivalu a pomohol svojimi radami a skúsenosťami Cimbalovej hudbe Leváranek.

Festival sa však týmto nekončil, pretože poľský súbor Zagórzańska Dziatwa a DFS Leváranek vystúpili aj na druhý deň, v nedeľu 1.6. v Rímskokatolíckom kostole Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch na slávnostnej sv. omši. Celá omša bola venovaná obom súborom a nakoľko pán farár Jaroslav Kinka je poľskej národnosti o to viac mala omša priateľskú atmosféru. Na predných laviciach sedeli deti Leváranku v bledomodrých krojoch a poľské deti vo svojich krásnych pestrofarebných krojoch. Ľudové hudby oboch súborov sa striedali v spievaní a hraní počas celej sv. omše. Leváranek začal hrať a spievať hneď v úvode sv. omše pieseň Bárka, ktorá je obľúbenou piesňou nášho pána farára, a ktorá zaznela najprv slovensky a neskôr poľsky. Celá sv. omša sa niesla v slovensko-poľskom duchu. Pán farár privítal v úvode všetkých prítomných nielen v slovenskom jazyku, ale aj po poľsky. Prvé čítanie Božieho slova predniesol člen poľského súboru, žalmy zaspievala členka domáceho súboru Leváranek a druhé čítanie prečítal tiež člen DFS Leváranek. Takto to bolo aj s prosbami, ktoré vyslovili členovia oboch súborov. Krásne bolo aj prinášanie obetných darov, kde členovia oboch súborov niesli dary, ktoré mali niečo spoločné s folklórom. Okrem tradičných vecí niesli na obetovanie valašku, krojový klobúk, časť detského kroja, malý drevený vozíček, kalendár súboru Leváranek, krojované bábiky a husle. Počas prinášania obetných darov hrala Cimbalová hudba Leváranek pieseň Sme s rôznych strán a kútov, no jedno nás spája…… Počas sv. prijímania zahral a zaspieval poľský súbor aj slovenský súbor. Na záver sv. omše sa deti z Poľska postavili pred ľudí a rozlúčili sa krásnou poľskou piesňou „Dziekujeme vám…“, pri ktorej niektorí levárania vyronili aj slzičku od dojatia. Po skončení sv. omše sa  priamo v kostole odfotografovali spoločne deti z Leváranku a deti zo Zagórzańskej Dziatwy s ich vedúcimi a tiež s pánom farárom Kinkom. Priateľské rozhovory potom pokračovali na slávnostnom obede v neďalekej reštaurácii, kde sa súbory aj oficiálne rozlúčili. Poliaci sa potom vydali na ďalekú cestu, počas ktorej sa zastavili aj v našom hlavnom meste v Bratislave, aby si prezreli kultúrne pamiatky a kúpili si upomienkový predmet pre spomienku na Slovensko.

5.ročník MFF Detské krojované slávnosti sa skončil výborne a všetci odchádzali domov usmiati a spokojní. Treba však poďakovať tým, bez ktorých by sa festival nemohol uskutočniť Obci Veľké Leváre, starostovi Bc. Štefanovi Kudličkovi, Ministerstvu kultúry SR, sponzorom firme Berto z Vysokej pri Morave, Eurona Cerny – p. Ivanovi Vrablecovi, firme KOVKO s.r.o. pánovi Kosovi, firme Elosta za uverejnenie billboardu k festivalu, pánovi Kujanovi za tlač buillboardu. Za spropagovanie festivalu Detské krojované slávnosti ďakujeme tiež mediálnemu partnerovi mestu Malacky, rádiu Regina RTVS,  redakcii časopisu Záhorák, internetovému rádiu Janko Hraško, e-Záhorie, Záhorí sk. a Folklorista sk. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali pred festivalom aj priamo na festivale, všetkým, ktorí napiekli výborné koláče pre deti, súborovým starším deťom, ktoré neúnavne pomáhali, zvukárovi, grafikovi a hudobnému poradcovi pánovi Robovi Perničkovi, ostatným dobrovoľníkov z radov dôchodcov, učiteľov a ich priateľov, ktorí pomáhali, p. farárovi Kinkovi a Kochovi, vedeniu Základnej školy s MŠ a všetkým, ktorí sa akoukoľvek pomocou spolupodieľali na organizácii festivalu.

Svetlana Valachovičová, vedúca DFS Leváranek


.

BM: Ustekana sobota