Colníci skontrolovali počas posledných dní na Záhorí  36 obchodníkov. Tretina z nich porušila zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

uhrada_faktur-pokladna-danovy-urad-obchodnik

Porušenie zákona bolo zistené v 21 z nich. Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich,
  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

“V júni vykonali colníci v Malackách 27 miestnych zisťovaní, z toho bolo 12 porušení v hodnote 2350 €, pričom z uvedenej sumy bolo 500 € zaplatených v hotovosti.” povedala pre Záhorí.sk hovorkyňa Colného úradu Bratislava Katarína Tehlárová.

V okresoch Senica a Skalica vykonali colnící  9 kontrol. Porušenia zistili u štyroch obchodníkoch. Celkovo uložili pokuty vo výške 850 €.

„Trnavskí colníci v  takýchto kontrolách intenzívne pokračujú po celom území Trnavského kraja a nie je vylúčené, že sa vrátia i na skontrolované miesta,“ skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.


.

Je ok, ak nie si ok BSK