Evidovaná miera nezamestnanosti na Záhorí dosiahla úroveň 8,88% – 8911 Záhorákov. Nezamestnaných absolventov stredných škôl je 452 a 129 absolventov vysokých škôl.

Letné mesiace sú z pohľadu miery nezamestnanosti priaznivým obdobím. Presné čísla sa však nesledujú. “Dôvod vyradenia Sezónne práce nie je štatisticky sledovaný.” povedala pre Záhorí.sk Ľubica Diviaková riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z Úradu PSVaR Malacky.

Na trh práce bolo v máji umiestnených 388 Záhorákov. Najviac až 225 v okrese Malacky. Na sezónne práce nastupujú uchádzači väčšinou uzavretím Dohody o vykonaní práce. “Mnohí z týchto ukončia evidenciu oznámením o odchode do niektorej z krajín EÚ/EHP.” dodala Diviaková.

urad-prace-nezamestnanost-sita

Úrady práce na Záhorí evidovali 346 voľných pracovných miest (190 okres Malacky, 107 Senica a 49 Skalica).

Ďalej: Práca na Záhorí

Údaj o nezamestnanosti k 31.5. 2014. na Záhorí poskytli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky a Senica.


.

Osobnosti kraja BSK