huby_zahorie

Dôvodom je postrek na zabránenie šírenia listožravého hmyzu v katastrálnom území Obora a Šranek. “Letecký postrek bude na uvedenom území vykonaný 4. až 10. augusta 2014 od 5. do 20. hodiny. Preto v tomto čase neodporúčame občanom ani vstup na dané územie,” uviedol prednosta Obvodného úradu Vojenského obvodu Záhorie Pavol Škrha.

Ochranná doba postreku je 28 dní, preto je zber lesných plodov zakázaný až do 7. septembra 2014. O týchto opatreniach boli informované aj všetky obce susediace s Vojenským obvodom Záhorie.

Územie vojenského obvodu býva pre verejnosť uzatvorené aj počas cvičení a inej plánovanej činnosti zložiek rezortu z dôvodu reálneho nebezpečenstva ohrozenia zdravia a života občanov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024