Na základe myšlienky Silvie Stupavskej z Moravského Svätého Jána sa aj v Kútoch dňa 22. mája uskutočnila akcia s názvom Vyčistime naše lesy s cieľom odpratať odpad a tým skrášliť okolie obce. Túto akciu sa v Kútoch podujala organizovať Lucia Vávrová. Udalosť bola propagovaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde bolo pozvaných 170 ľudí. Z toho svoju účasť potvrdilo 28 ľudí a 49 ľudí označilo voľbu „Možno sa zúčastním“.

V konečnom dôsledku sa do akcie zapojilo len 16 ľudí. Aj napriek počiatočnému sklamaniu organizátorov z nízkeho počtu zúčastnených sa však akcia vydarila. Plní elánu a s chuťou do práce sa nadšenci zišli o 9:00 ráno pri Kútskej zvonici. Spoločne sa vybrali na určené miesto, ktorým bola lokalita zvaná „Pri obrázku“. Zberné mechy, kontajner, pracovné rukavice a vodu zabezpečil Obecný úrad Kúty. Pracanti si rozdelili potrebné náradie a po skupinkách začali odstraňovať jednotlivé skládky.

Pri postupnej likvidácii odpadu ponachádzali na ich veľké prekvapenie množstvo zvláštností. Okrem obyčajného domáceho odpadu sa na skládkach našla biela technika, čierna technika a hračky. Najväčším prekvapením však bol vysoký počet použitých detských plienok. Na ceste „Pri obrázku“, dlhej približne 150 m, začínajúcej hneď za poslednými domami pri tabuli „Zákaz sypania smetí“, sa nachádzalo okrem porozhadzovaného smetia asi 10 skládok. Situácia so znečistenou prírodou je kritická a veľa ľudí obviňuje konkrétnych občanov. Organizátori a zúčastnení však odkazujú: „Chceli by sme upozorniť na fakt, že obviňovanie členov etnika sociálne slabších vrstiev z tejto činnosti je pravdepodobne neopodstatnené. Odpad, ktorý bol nájdený a zlikvidovaný, totiž nepochádzal z výrobkov takých značiek, ktoré by si sociálne slabší mohli dovoliť.“

Aj napriek tomu, že pekné počasie pretrvávalo takmer počas celej akcie, ku koncu zúčastnených prekvapil nezvyčajne silný dážď a krupobitie. Akcia skončila poobede, pričom bol naplnený celý kontajner. V budúcnosti chystajú organizátori ďalšie podobné akcie a dúfajú, že táto myšlienka sa zachová, bude mať pozitívne odozvy v obci aj v okolí a bude podporená vyšším počtom ľudí ako naposledy.

Medzi zúčastnených patria: Lucia Vávrová, Richard Vávra, Zuzana Zemánková, Róbert Vávra, Gabriel Riška, Martin Pavlovič, Anna Palkovičová, Hana Poláková, Martin Zemánek, Gabriel Mihálik, Martin Fekete, Adela Húšťavová, Milica Barkóci, Kristína Valachovičová, Andrea Rišková a Mária Valachovičová. Najmä im patrí veľké poďakovanie.

Mária Valachovičová

Ďalej: Opäť sa im podarilo úspešne “VYČISTIŤ NAŠE LESY”


.

Lapková patrola