rekonstrukcia_plavaren_malacky_malina

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení budov mesta Malacky. Do projektu je zahrnutá športová hala a krytá plaváreň Malina, kino Záhoran a Mestské centrum sociálnych služieb Malacky.

Na športovej hale a v plavárni sa vymieňajú v starých presklených stenách kovové rámy za nové, lepšie tesniace plastové s oceľovou výstužou. Mení sa aj vzduchotechnika a kotol na vykurovanie a výhrev vody. Svietidlá budú vymenené za nové úspornejšie a bude nainštalované pripojenie na energetický dispečing.Plaváreň je z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od 25. 8. do 14. 9. 2014. Správca športovej haly využije túto rekonštrukciu a zatvorenie plavárne aj na údržbu bazénov a šatní. „Kompletne prešpárujeme bazény a samozrejme vyčistíme nielen bazény, ale aj šatne,“ uviedol Vladimír Mihočho, riaditeľ AD HOC, príspevkovej organizácie mesta, ktorá spravuje mestské športoviská.

kino_zahoran_malacky_rekonstrukcia

Podobné práce zamerané na energetické zefektívnenie budovy sa vykonávajú od začiatku augusta aj v mestskom kine. Ide o zaizolovanie stropov a obvodových múrov, výmenu okenných a dverných konštrukcií, úpravu vnútorných špaliet, zateplenie a výmenu bleskozvodov.

Tretím objektom zahrnutým do projektu je hlavná budova Mestského centra sociálnych služieb Malacky. Tam bolo navrhnuté osadenie hlavíc a ventilov regulácie teploty v jednotlivých miestnostiach a pripojenie na energetický dispečing.

Náklady na realizáciu projektu vo výške 452 898 eur budú hradené z mestského rozpočtu formou splátok počas nasledujúcich desiatich rokov. Projekt je realizovaný metódou Energy Performance Contracting, ktorá je charakterizovaná tým, že dodávateľ analyzuje stav predmetných budov a navrhne a realizuje opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti a na zníženie súvisiacich prevádzkových nákladov. Následne počas 10 rokov dohliada na prevádzkovanie nového energetického systému budov a vyčísľuje dosiahnuté úspory.

Michaela Hamiary Janotová

 


.

BM: Festival Záhrad