Osláv sa zúčastnilo 33 bývalých boxerov a funkcionárov boxu v Malackách. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali prezident Slovenskej boxerskej federácie (ďalej len SBF) Doc. JUDr. Marek Štefček PhD, Ján Brandejs, generálny sekretár SBF, odchovanec BC RTJ Malacky a zástupca druhého oddielu v Malackách ABC Malacky.

80_rokov_boxu_v_malackach_ucastnici_oslav
Účastníci osláv

Zišli sa tu všetky generácie boxerov od najstarších, ktorí boxovali v 50-tych rokoch, legendy 70-tych rokov na ktorých zápasy chodilo 500 až 1200 divákov až po súčasných boxerov. Prítomných privítal predseda BC RTJ Ali Reisenauer, ktorý odmoderoval celý program osláv.
Minútou ticha si pripomenuli 52 kamarátov, boxerov ktorí šírili dobré meno malackého boxu po celom vtedajšom Československu a ktorí už nie sú medzi nami. Prečítal prítomným históriu od roku 1938 až po rok 2014. Všetky úspechy a pády malackého boxu.

Poďakoval Jozefovi Blažovi za dlhoročné pôsobenie vo funkcii BC RTJ ako predseda a odovzdal mu plaketu, ktorú prevzal jeho syn Robo Blažo, doposiaľ najúspešnejší boxer v 80 ročnej histórii v Malackách (8 x M.-SR vo všetkých vekových kategóriách, 3x bronzový z ME, 3 x účastník MS, víťaz mnoho veľkých turnajov AIBA, niekoľko krát vyhlásený ako najtechnickejší a najbojovnejší boxer podujatia, športovec roka v Malackách, osobnosť v oblasti športu v Malackách cena Pallfyho srdce, Víťaz mnoho turnajov Olympijských nádejí a v súčasnosti profesionálny boxer).

80_rokov_box_v_malackach_Robo_Blazo_s_cenou_pre_otca_a_Ali_Reisenauerom
Robo Blažo s cenou pre otca a Ali Reisenauerom

Po slávnostnom obede pokračoval program, kde boli premietnuté video dokumenty so sústredenia reprezentantov ČSR v Petrohrade v roku 1951, kde bol vo výbere reprezentantov spolu s legendárnym Julom Tormom aj Ali Reisenauer st. so svojim trénerom Henrichom Velickým. Video ukážku zo súčasných tréningov a tréningových metód a záverom boli video záznamom predstavené všetky legendy malackého boxu od roku 1934. Všetkým prítomným boli rozdané upomienkové predmety s logom 80 rokov boxu v Malackách. Vlajky, hrnčeky a malé reklamné rukavičky s logom BC RTJ.

Stretli sa tu ľudia a kamaráti ktorí sa spoznali až po vzájomnom predstavovaní, nakoľko sa nevideli od roku 1974, teda 40 rokov.

Pre starších malačanov známe mená, Ladislav Buraj, Pavel Weiss, Milan Juriga, JUDr. Miro Gajdár, Ľudovít Jankovič, Peter Michalovič, bratia Dušan a Fero Baďurovci, bratia Jan a Ivan Havlíkovci, Jaro Šmelko či Ivan Sivák, Béla Šišovič, Láďa Zpevák.
Z mladších ročníkov. Ján Brandejs, Marek Hlaváč, Robo Blažo, sestra s bratom Dominika a Michal Mislovičovci, Dávid Klíma, Juraj Kimlička, Peter Kovalovský a iný.

Jedna perlička z osláv. Bolo zistené, že box v Malackách je prakticky rodinný šport, pretože od roku 1940 do ringu vstúpilo spolu 67 boxerov z 24 rodín, ktoré boli v príbuzenskom vzťahu (súrodenci, bratranci, vzdialenejší príbuzní a pod.)
Z Malaciek však pochádzalo 9 boxerov, ktorý nikdy za Malacky neboxovali. Boxovali za iné kluby v Čechách, Slovensku či svete pretože sa odsťahovali z Malaciek z rôznych dôvodov. Ich úspechy boli fantastické.
Účastníci sa rozchádzali vo večerných hodinách a stále bolo na čo spomínať a o čom debatovať.

Ali Reisenauer


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota