Z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii námestia SNP v Moravskom Svätom Jáne, bude počas soboty a nedele (5.-6. 2010) uzavreté celé námestie. Bude sa pokladať nový asfaltový povrch.

Rekonštrukčné práce sa začali v pondelok 15.3. 2010.  Dátum slávnostnej kolaudácie zrekonštruovaného námestia SNP zatiaľ nie je známy. Nové námestie bude stáť 376 839,80 € (cca 11,3 mil. SK) a je financované z fondov EU.

Kliknutím na obrázok si môžete podrobnejšie prezrieť plán rekonštrukcie námestia.

Námestie je verejným priestorom v centrálnej polohe obce. Dominantným objektom námestia je kostol. Rekonštrukcia pozostáva z nasledujúcich súborov: úprava povrchu a rekonštrukcia komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, dažďová kanalizácia, parkové a sadové úpravy, drobná architektúra a uličný mobiliár, verejné osvetlenie.


.

Labková patrola