Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých bol postavený v roku 1561 a v posledných rokoch prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru i vonkajších častí. K prekvapivému zrúteniu vyše 30-metrovej veže kostola prišlo 2. septembra 2014, len rok po ukončení rekonštrukčných prác, pričom časť sutín zasypala aj kostol. V interiéri sa skaza dotkla nadstavby s obrazom Najsvätejšej Trojice a padajúce murivo zasiahlo aj historickú menzu a svätostánok. Ušetrené nezostali ani tri bronzové zvony, ktoré skončili vonku pod sutinou. Na zvonenie v tom čase už využívané neboli.

odstranovanie_sutin_po_pade_kostolnej_veze_obec_lab

V súčasnosti sú sutiny už odpratané. Odpratávanie zrúteného muriva kvôli riziku pádu poškodených častí stavby realizovala profesionálna firma, na následnom upratovaní sa však už podieľali aj samotní obyvatelia Lábu. A pomocnú ruku podali nielen miestni farníci, ale aj ľudia z iných končín Slovenska. V októbri obec vyhlásila verejnú zbierku, ktorej cieľom bolo získať financie na opravu kostola. Verejnosť mohla prispievať do prenosnej pokladničky, umiestnenej na obecnom úrade. Doposiaľ sa podarilo vyzbierať 915 eur, ktoré budú odovzdané lábskej farnosti. Čo bude ďalej so svätostánkom, v ktorom sa od novembra opäť slúžia sväté omše? „Najskôr musíme dať do poriadku objekt kostola a jeho interiér, až nakoniec budeme riešiť vežu. Je potrebné zrealizovať množstvo nevyhnutných prác a zabezpečiť veľa drobností, ktoré sú potrebné pre bezproblémový chod v kostole. Najbližšie nás čaká inštalácia nového ozvučenia kostola,“ uviedol miestny kňaz Lukáš Šlosár, podľa ktorého bude celá sanácia kostola trvať minimálne dva až tri roky.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždenník Záhorák

[callout]

Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.
[/callout]

.

Osobnosti kraja BSK