Ku koncu marca 2024 bolo v okrese Senica evidovaných 1753 a v okrese Skalica 831 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Informácie poskytol Záhoráku Martin Ružička, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici.

ilustračné foto Envato Elements / winnievinzence

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku bol v okrese Senica na úrovni 4,38 % v okrese Skalica bol 2,63 %.

Ku koncu februára 2024 bolo v okrese Senica 440 a v okrese Skalica 1922 voľných pracovných miest.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

V okrese Senica patria medzi najžiadanejšie profesie montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, vodič nákladnej dopravy, dispečer a výpravca v železničnej doprave. V okrese Senica sú to montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, obrábač kovov, pracovník v sklade (skladník) a šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Záhorí.sk prináša správy z vašej ulice už 20 rokov

Všetko začalo 19. mája 2004 prvým postom na blogovacej platforme Blogger. Prvé…

BM Salon EV