Okrem knižných zbierok, ktoré uchovávame v našich domácnostiach, si knihu môžeme zakúpiť v kníhkupectvách či ísť si ju požičať do knižníc. Chodia ľudia do týchto tradičných budov aj v súčasnosti? „Sú ľudia, ktorí pravidelne chodia do knižnice, lebo radi čítajú, sú takí, ktorí chodia do knižnice, lebo ju potrebujú pri štúdiu a sú aj takí, ktorí chodia do knižnice, lebo sa radi stretávajú s ľuďmi a radi komunikujú. Už niekoľko desiatok rokov okolo 20% obyvateľov mesta našu knižnici pravidelne navštevuje,“ hovorí Katarína Soukupová, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici.

Príprava na rekonštrukciu knižnice v Moravskom Svätom Jáne.
Príprava na rekonštrukciu knižnice v Moravskom Svätom Jáne.

Keďže kniha je spoločníkom človeka už odmalička, knižnicu navštevujú už malé deti s rodičmi či  učiteľkami z materských a základných škôl, pre ktorých knižnica po celý rok pripravuje rôzne akcie či tematické stretnutia. Podľa Kataríny Soukupovej je horšia situácia s čitateľmi vo vyšších ročníkoch základných škôl či stredoškolákmi, ktorí už knižnicu navštevujú v menších počtoch. Taktiež dievčatá sa do knižnice vracajú už ako mamičky. „Najstabilnejšími čitateľmi sú ženy v strednom a vyššom veku. Máme však pravidelných čitateľov detektívok a cestopisných románov i medzi mužmi. Mnohí čitatelia k nám radi chodia i kvôli časopisom, či už odborným alebo populárnym. Mladí ľudia, ktorí chodili do knižnice ako deti, chodia viac-menej pravidelne celý život do knižnice.“

[adrotate banner=”70″]

Čoraz viac sa dostávajú do popredia aj e-knihy, ktoré sú populárne najmä medzi mladými ľuďmi. Ako sa však vyjadrila riaditeľka Záhorskej knižnice, e-knihy sú zatiaľ finančne náročné a musia sa ujasniť aj autorské práva k verejným výpožičkám. K tomu by mali v budúcnosti dopomôcť aj nové autorské a knihovnícke zákony. Bez ohľadu na to je však kniha naďalej považovaná za základ múdrosti a poznania pre človeka.

Gorazd Rosa

Pridajte do komentárov Váš názor na knižnice.


.

BM: Festival Záhrad