Vodu bude bezplatne testovať Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici a Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici budú v pondelok (23.3.) poskytovať poradenstvo všetkým záujemcom z radov občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Zároveň budú vykonávať vyšetrenia testovacími prúžkami prinesených vzoriek vody z individuálnych zdrojov pitnej vody – studní v ukazovateli – dusičnany a dusitany.

  • Vzorku vody môžete priniesť v čase od 7:30 do 13:30 do budovy RÚVZ, Kolónia 557, 905 01 Senica.
  • Vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, ktorá nebola ďalej použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič skladované a nebola už čistená, vyplachovaná – výsledky by mohli byť skreslené.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vykoná bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.Vzorky vody môžete priniesť v pondelok (23.3.) a v utorok (24.3.) v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave.

Vzorky vody môžete priniesť v pondelok – 23. marca a v utorok – 24. marca 2015 v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave.

Postup pri odbere vzorky:

  1. 3 dcl plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
  2. Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom.
  3. Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.
  4. Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do BVS (na Bojnickú ulicu 6).
  5. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom. Pod týmto číslom bude zverejnený výsledok analýzy.

Výsledky budú postupne zverejňované v priestoroch zákazníckych centrier BVS, v priestoroch laboratórií na Bojnickej ulici 6, na webovej stránke www.bvsas.sk alebo prostredníctvom call centra.

Nemocnica v Malackách organizuje vo štvrtok (19. 3.) vo vestibule poradenstvo pre svojich pacientov. Dozviete sa prečo je voda dôležitá, ako si vybrať vodu pre ideálny pitný režim, význam horčíka pre ľudský organizmus a dostanete dobré rady a samozrejme DARČEK, minerálnu vodu Magnesia.  Poradenstvo bude v čase od 8:00 do 12:00h..


.

Je ok, ak nie si ok BSK