POZOR! Na prijatie do I. ročníka pre šk. rok 2015/2016 sú ešte voľné posledné 4 miesta!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Štúdium je denné, štvorročné a končí sa maturitnou skúškou. Jeho súčasťou je teoretická výučba a 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v organizácii Sloboda zvierat, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach.

prezentcia_dravcov-Sukromna-SOS-veterinarna-bratislava

V rozvrhu našich žiakov sa okrem bežných predmetov nachádzajú aj také zaujímavé predmety ako anatómia a fyziológia zvierat, choroby cudzokrajných zvierat, základy patológie, farmakológia, praktické cvičenia z chirurgie, mikrobiológia a parazitológia, chov zvierat a mnohé iné.

V 3. a 4. ročníku sa študenti delia na skupiny s odbornými zameraniami:

  • 4336 6 01 – chov hospodárskych zvierat
  • 4336 6 02 – hygienická a laboratórna služba
  • 4336 6 03 – chov cudzokrajných zvierat
  • 4336 6 05 – chov psov

Sukromna-SOS-veterinarna-bratislava3

V poobedňajších hodinách ponúkame žiakom rôzne krúžky, v ktorých sa môžu venovať svojim záľubám alebo si zopakovať učivo. Je to napríklad krúžok dopravná výchova, krúžok fyzikálne experimenty v praxi, Odborné termíny vo veterinárnej praxi – nemčina, Ošetrovanie chorých a poskytovanie prvej pomoci, Prekladanie odborných textov – angličtina, Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky, z chémie či z biológie ako aj Športový krúžok.

florbalovy_turnaj_Sukromna-SOS-veterinarna-bratislava

Počas školského roka organizujeme mnohé zaujímavé odborné exkurzie, výlety a kurzy ako napr. kurz plávania, lyžovania či snoubordovania, kurz odchytu a prepravy zvierat,alebo kurz na ochranu života a zdravia.

sukromna_stredna_odborna_skola_veterinarna

Naši absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa. Viac ako polovica absolventov študuje, alebo už úspešne skončila štúdium na vysokých školách. Ostatní sa uplatňujú v ordináciách veterinárnych lekárov, v poľnohospodárstve i potravinárstve, kynológii i v chovoch koní, dievčatá tiež ako laborantky v štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave a v ústavoch Slovenskej akadémie vied (virologickom, neuroimunologickom pri diagnostike BSE), na veterinárnych klinikách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viac informácií: www.veterinarnaskola.sk

Tešíme sa na Vás! Súkromná SOŠ veterinárna Bratislava.


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota