„V nadväznosti na výšku členského príspevku vyše 5 tisíc eur pre mesto Malacky nevidím zo strany vedenia tejto organizácie adekvátny výstup v prospech rozvoja cestovného ruchu.” informoval listom primátor Malaciek svoje odôvodnenie pozastaviť členstvo predsedovi predstavenstva OOCR Záhorie Zdenkovi Čambalovi.

logo_zahorie_rozmanita_zem
Logo OOCR Záhorie predstavila autorka Veronika Chovancová na ITF Slovakiatour 2013.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie bola založená v roku 2012 a má za úlohu podporovať a propagovať cestovný ruch regiónu Záhorie. Na samotnú propagáciu jej však v rozpočte ostáva len veľmi málo financií. Predpokladané výdavky na rok 2015 v hodnote 17520 eur sú z podstatnej miery použité len na chod kancelárie a plat riaditeľky. OOCR Záhorie združuje 15 samospráv, ktoré platia ročný členský poplatok 0,3 eura na obyvateľa a 19 podnikateľských subjektov s poplatkom 100 eur ročne.

[table cols=”Predpokladané výdavky na rok 2015, ” data=”kancelárske priestory, 600 €, prevádzka web stránky, 2120€, personálne zabezpečenie, 3000€, účtovníctvo, 500€, veľtrhy, 1000€, cestovné náklady, 500€, režijné náklady, 800€, mzdové náklady, 9000€, SPOLU, 17 520 €“][/table]

Po prvej informácií o možnom pozastavení členstva Malaciek v OOCR prišlo vyjadrenie riaditeľky Dominiky Levákovej v článku týždenníka Záhorák (26/2015), v ktorom mestu Malacky naznačuje, že je na zamyslenie jeho dalšie členstvo v organizácii cestovného ruchu. Malacky pritom svojím príspevkom napĺňali rozpočet z 1/4.

“Napriek nedávnym vyjadreniam riaditeľky Dominiky Levákovej v regionálnych novinách voči mestu Malacky, ktoré považujem za neprofesionálne a nedôstojné k zastávanej funkcii, naďalej nepovažujem prezentované ciele výhradne na báze marketingových aktivít pre Malacky prínosné.“ informuje v liste primátor Malaciek predsedu predstavenstva OOCR Záhorie.

Záhorie bude mať z dotácie nový videospot
Organizácia natočí za 13 576 € z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 až 3 minutový videospot o regióne. “Spot bude bez komentára, len s hudbou. Využívať ho budú môcť všetci členovia OOCR či už na webstránkach, výstavách, podujatiach a pod. ” informuje Záhorí.sk riaditeľka Leváková. V rámci dotácie pribudne marketingová kampaň, dotlač brožúr v troch jazykoch, Kalendárium 2016 a propagačný informačný pult. Organizácia plánuje koncom leta aj fotografickú súťaž zameranú na cestovný ruch Záhoria.


.

Je ok, ak nie si ok BSK