Rekonštrukcia našej kultúrnej pamiatky teda môže pokračovať. Primátor Malaciek Juraj Říha: „V týchto dňoch finišujú práce na streche a krove na krídle od Ulice Duklianskych hrdinov. Ak nám bude priať počasie, ešte tento rok by mohla byť zrekonštruovaná strecha na dvoch krídlach, teda na polovici kaštieľa.“

Foto: Stanislav Osuský
Foto: Stanislav Osuský

Dotácia od ministerstva kultúry je ďalším úspechom nášho mesta za posledné týždne.
Úspešné a dobre pripravené projekty priniesli do malackého rozpočtu vyše 100 tisíc €:

  • 58 tisíc € od ministerstva školstva na rozšírenie kapacít MŠ
  • 25 tisíc € od BSK na rekonštrukciu Ulice Ferdiša Kostku
  • 4 tisíc € od BSK na rekonštrukciu škôlky Bernolákova
  • 15 tisíc € od Rady vlády na prevenciu kriminality
  • 20 tisíc € od ministerstva kultúry na rekonštrukciu kaštieľa

V týchto dňoch čakáme na stanovisko Úradu vlády SR k žiadosti o dotáciu 40 tisíc € na výstavbu multifunkčného ihriska v Zámockom parku.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

Osobnosti kraja BSK