Avizovaná uzávierka diaľničného privádzača v centre mesta, ktorého rekonštrukcia mala začať 1. júla, sa o niekoľko týždňov posunula. Dôvodom je časová tieseň, v ktorej sa projektant, spoločnosť VUIS – mosty, ocitol. Keďže projektová dokumentácia bude z tohto dôvodu hotová až 1. júla, k úplnej uzávierke mosta príde 21. júla. V tento deň budú zahájené aj stavebné práce súvisiace s jeho opravou. (zdroj: Malacky.sk).

Most v centre Malaciek sa po dvoch rokoch dočkal konečne opravy. Bratislavský samosprávny kraj začne 1.júla z opravou, ktorá bude trvať až do konca októbra. Obchádzkové trasy budú vyznačené štandardným žltočierným značením. Ako uvádza oficiálna stránka mesta Malacky hlavná obchádzková trať povedie cez priemyselný park a časť Vampíl.

Ako sa dostanete z jedného konca Malaciek na druhý, keď nebude prejazdný most:

Zo smeru Studienka a Rohožník
Pri budove Hasičského a záchranného zboru zabočíte smerom na Bratislavu – pod mostom. Pokračovať budete cez prvý kruhový objazd (pri Padzelku) rovno až na druhý kruhový objazd. Na druhom kruhovom objazde odbočíte do priemyselného parku a budete pokračovať po Priemyselnej ulici až na Továrenskú ulicu. Po Továrenskej až von z mesta na Vampíl, kde odbočíte smerom naspäť do mesta.

Zo smeru Veľké Leváre a Kostolište
Na hlavnej križovatke odbočíte na Štefánikovu a Stupavskú ulicu von z mesta až na Vampíl a potom späť do mesta po Továrenskej ulici a Priemyselnej ulici na kruhový objazd k diaľnici.

Zo smeru Bratislava z diaľnice
Ak sa chcete dostať do časti mesta „za koľajnicami“, (nemocnica, Zámocký park, výpadovky na Rohožník a Studienku), tak pokračujete normálne rovno a pred mostným telesom odbočíte doprava.
Ak chcete ísť do centra mesta a na výpadovky na Veľké Leváre a Kostolište, musíte na kruhovom objazde odbočiť do priemyselného parku a budete pokračovať po Priemyselnej ulici až na Továrenskú ulicu. Po Továrenskej až von z mesta na Vampíl, kde odbočíte smerom naspäť do mesta.

Zo smeru Bratislava po starej ceste
Ak sa chcete dostať do časti mesta „za koľajnicami“ (nemocnica, Zámocký park, výpadovky na Rohožník a Studienku), tak musíte na Vampíli odbočiť do priemyselného parku na Továrenskú ulicu a pokračovať po Priemyselnej ulici na kruhový objazd pri diaľnici. Odtiaľto sa potom vydáte smerom, ktorým potrebujete.
Ak sa chcete dostať do centra mesta, pokračujete rovno po starej ceste, ktorá vás tam dovedie.

Pre Malačanov prináša mestská stránka ešte jeden typ. Najmä pre tých, ktorí bývajú na Veľkomoravskej, Jánošíkovej, sídlisku Domky a priľahlých uličkách a cestujú autom za prácou do Bratislavy. Pre vás bude výhodnejšou obchádzka cez Ulicu mládeže smerom na Vinohrádok a cez Plavecký Štvrtok sa pripojíte na starú cestu do Bratislavy. V rannej a popoludňajšej špičke sa totiž môže stať, že sa nepripojíte na Štefánikovu alebo Stupavskú ulicu, pretože tadiaľ bude vedená hlavná oficiálna obchádzková trasa. Cesta na Plavecký Štvrtok by mala byť opravená.

Aké obmedzenia ešte prinesie blížiaca sa rekonštrukcia mosta?

Dočasne bude zrušené pozdĺžne státie vozidiel na Radlinského ulici, čo umožní lepší prejazd pre sanitky a hasičské autá. Na dodržiavanie zákazu státia bude polícia dôsledne dozerať a vozidlá, ktoré tento zákaz porušia, budú odtiahnuté. Radlinského a Pezinská ulica musia zostať čo najviac prejazdné práve kvôli vozidlám s prednostnou jazdou, a preto sa im z ohľaduplnosti k nim radšej vyhýbajte a uprednostnite oficiálnu obchádzku.

Drobnou zmenou prejde aj parkovisko oproti cukrárni Vlora, kde budú autá stáť bližšie pri chodníku, vďaka čomu bude cesta širšia a dočasne sa tak zruší cestička, ktorou sa na parkovisko vchádzalo.

Do centra mesta bude povolený vjazd len tým nákladným autám, ktoré zásobujú prevádzky alebo smerujú so svojím nákladom do firmy so sídlom v meste.
Nákladiaky, ktoré cez Malacky len prechádzajú, si svoju cestu cez centrum skracovať nemôžu a vyznačenú obchádzkovú trasu musia dodržať. Železničný prejazd pri pohostinstve Tabarín bude pre nákladné vozidlá zrušený.

Existujú samozrejme aj rozličné vnútromestské „cestičky“, ktorými sa dá prejsť z jedného konca mesta na druhý. Tieto by však mali zostať čo najviac prejazdné najmä kvôli krízovým situáciám a vozidlám rýchlej zdravotnej záchrannej služby a hasičom. Ide predovšetkým o to, aby sa tieto vozidlá prednostne dostali tam, kde ich bude treba a nemuseli sa „preštrikovávať“ cez kolóny čakajúcich áut. Rekonštrukcia mostného telesa sa začne tromi najviac poškodenými poľami (ide približne o úsek od platne prekrývajúcej kavernu smerom dolu ku križovatke). „Celkový rozsah rekonštrukcie však bude známy až po odkrytí horných vrstiev vozovky,“ informoval B. Balún. Na záver by sme všetkých chceli poprosiť o veľkú dávku tolerancie, pevné nervy a dodržiavanie odporúčaných oficiálnych trás. Havarijná situácia mostného telesa sa kvôli bezpečnosti všetkých vodičov musí zrealizovať, keďže ide o dopravnú tepnu nášho mesta a bez obmedzení to nie je možné.

História mosta
Most v centre Malaciek, ktorý bol kolaudovaný v roku 1975 a odvtedy žiadnou rekonštrukciou neprešiel, bude od 1. júla uzatvorený. V tomto termíne začína Bratislavský samosprávny kraj s jeho rekonštrukciou, na ktorú sme čakali od februára minulého roka, kedy sa na moste vytvorila kaverna s priemerom asi 30 centimetrov.

Zdroj: Malacky.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024