Z povrchu mostovky boli odstránené pôvodné vrstvy vozovky, stará hydroizolácia a poškodený vyrovnávací betón.

Foto: Malacky.sk
Foto: Malacky.sk

Po skončení búracích prác sa povrch dôkladne vyčistil pomocou vysokotlakového vodného lúča. V súčasnosti sa podklad ošetruje a pripravuje na betonáž novej vyrovnávacej vrstvy.

Na dolnej časti mosta sa v súčasnosti opravujú mostovky a piliere medzi oporami č. 1 až č. 4. V tejto časti je kvôli bezpečnosti obmedzený pohyb chodcov medzi parkoviskami dvoch obchodných reťazcov.

Rekonštrukcia nadjazdu je plne v rukách správcu tejto komunikácie – Bratislavského samosprávneho kraja. Práce by sa mali skončiť najneskôr do konca septembra.

Ľubica Pilzová


.

Lapková patrola