Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne v pondelok 28.6. 2010 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. schválenie záverečného účtu obce
4. vyhodnotenie jarmoku
5. rôzne
6. záver

Tešíme sa na Vašu účasť.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024