Dňa 20. júna 2010 sa v Kultúrnom dome v Kútoch uskutočnil už druhý ročník letného tanečného slnovratu. Letný slnovrat je jav, kedy slnko vrcholí v nadhlavníku na obratníku Raka.

Znamená to, že slnečné lúče dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. Je pomenovaný podľa ročného obdobia, ktoré spôsobuje na severnej pologuli. Pôvodne to bola noc plná čarov a mágie.

V bohatom kultúrnom programe vystúpilo vyše 200 žiakov zo ZUŠ Gbely, pobočky Kúty, Petrova Ves a Letničie. Jednotlivé tanečné vystúpenia dýchali oslavou leta a radosťou zo života, aj keď nám počasie v tento deň príliš neprialo. Ako hosť vystúpil detský folklórny súbor Charvatčánek, ktorý sprevádzala cimbalová muzika Notečka z Charvatskej Novej Vsi. Moderátorom podujatia bol Janko Slezák, záverom zazneli v jeho podaní muzikálové piesne.

Eva Vítková


.

INAT Rezanie laserom