Ukončenie školského roka pre 6-ročné deti pripravili pedagógovia i rodičia dňa 24. júna 2010. Tento deň bol pre deti výnimočný. Boli nastúpené v slávnostnom oblečení a plné očakávaní z tohto podujatia. Týmto dňom sa začali vzďaľovať bezstarostnému predškolskému životu.

Času – kedy nič nemuseli. Času – kedy vždy nad nimi bdela láskavá ruka ich rodičov. Tieto deti opúšťajú brány Materskej školy a berú na seba zodpovednosť žiaka Základnej školy. Riaditeľka poprosila rodičov, aby k nim boli i naďalej láskaví a mali vždy pre nich dostatok času a pochopenia. Poďakovala im za dôveru, s akou vodili svoje deti do materskej školy, za aktívnu spoluprácu pri riešení otázok života ich detí v materskej škole. Prípitok predniesla starostka Obce Kúty Ing. Mária Macejková – deťom zaželala veľa úspechov v ďalšom štúdiu, rodičom poďakovala za trpezlivosť pri výchove krásnych zdravých detí, ale nezabudla poďakovať ani všetkým zamestnancom pri zabezpečovaní potrieb detí v Materskej škole.

Dieťa by malo v živote zažívať úspech, byť niekedy v niečom prvé. Jedno prvenstvo tieto deti majú. Sú prvými, ktorým boli v tento deň slávnostne odovzdané šerpy „Predškolák 2010“ a Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Kúty. V ďalšom vzdelávaní im želáme veľa úspechov a jedničiek.

Jedno prvenstvo majú i rodičia týchto detí – dokázali verejne prejaviť úctu pedagogickým zamestnancom, zamestnancom školskej jedálne i ostatným prevádzkovým pracovníkom našej Materskej školy. Práca s deťmi je krásna, ale zároveň ťažká – neskrývame presvedčenie, že ich ocenenie si všetci právom zaslúžili.

Za prípravu tohto pekného dňa je treba poďakovať starostke obce Kúty – Ing. Márii Macejkovej (uhradila pre deti šerpy), triednym učiteľkám (za nácvik programu), pánovi Malíkovi (za hudobné podfarbenie popoludnia), pani Malíkovej a Heskovej (pripravili sladké tortičky), sponzorom za príspevky a všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave, alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému a peknému prežitiu tohto popoludnia deťmi. ĎAKUJEME!


.

Lapková patrola