Prváčikovia zo Súkromnej základnej školy v Skalici si tento rok overovali svoje znalosti z matematiky na šachovnici.

Aj napriek tomu, že šach je považovaný za veľmi ťažkú hru, naše deti bez problémov zvládali základy šachu pomocou prváckeho učiva. Oboznámili sa s hodnotou figúr, pomocou ktorých si precvičovali tvorbu číselných radov. Sčítavali, odčítavali, porovnávali čísla, učili sa rozlišovať pojem kvalita a kvantita a hrali šach s čertíkom Mefistom. Súčasne sa hrali aj učili, a očividne ich to tešilo. A učiteľom urobilo radosť, keď na otázku, ktorý je váš najobľúbenejší predmet, odpovedali takmer zborovo: „Matematika!“.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Viera Haraštová


.

INAT Rezanie laserom