Kniha obsahuje základné fakty a súvislosti o jednotlivých dejinných obdobiach. Texty sú doplnené citátmi z historických prameňov a množstvom obrázkov. Pozornosť je venovaná aj legendám týkajúcim sa Malaciek.
malacky_v_dejinach_martin_macejka_kniha

Záverečnú časť knihy tvorí časová os, v ktorej sa prelínajú udalosti a osobnosti v Malackách, na Slovensku a vo svete.

Na rozdiel od monografie, ktorá má odbornejší charakter, je táto kniha určená pre širší okruh čitateľov. Môže tiež slúžiť ako pomocná literatúra v školách.

Kniha Malacky v dejinách je dielom niekoľkoročnej práce autora a spolupráce s desiatkami ľudí. Na dotváraní knihy do finálnej podoby sa výrazne podieľal Stano Bellan.

Vydanie knihy bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


.

INAT Rezanie laserom