V rámci 6. ročníka Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie sa o celkovo 15 000 eur uchádza 30 projektov. „Veľmi nás teší, že aj napriek súčasnej ťažkej ekonomike situácii môžeme aj tento rok prispieť ku zlepšeniu života obyvateľov Záhoria,“ povedal Peter Robl manažér pre trvalo udržateľný rozvoj Holcim Slovensko.

Prihlásené projekty teraz posúdi komisia zložená z odborníkov na komunitný rozvoj, zástupcov regionálnych médií a predstaviteľov Holcim Slovensko. Komisia bude prihliadať na štyri základné kritériá: „Komisia hodnotí kvalitatívnu zmenu, ktorú projekt prinesie priamym a nepriamym adresátom, dlhodobosť jeho efektov, počet priamych a nepriamych adresátov projektu a počet miestnych obyvateľov a inštitúcií zapojených do projektu, napríklad vo forme dobrovoľníckej práce,“ vysvetľuje P. Robl.

Víťazné projekty budú zverejnené v rámci Rohožníckych slávností, ktoré sa uskutočnia 7. augusta 2010.

Elena Brezovská


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024