Že každá huadná sviňa
o kukurici – žice snívá.
Pubertálňí bujný chuapec,
téš sem sňívau jako kanec.

Pud jak bujak, pud jak žrebec,
v každém sně sem išeu na vjěc.
Jaký problém? Hop na krávu,
zvol si hen tú, vyber z davu lavú, pravú.

Skoro ale byu sem trízvý,
dzífčencom sem jazvil jízvy.
Teoretik džigolo, erotiky stačiuo,
a už vjěru dost byuo!

Ój, došli časy jěmné, miué,
do očí sem hledzeu miuej.
Za rúčku ju držau něžně,
zalúbený, na furt, vjěrně.

Prehupua sa aj tá fáza,
s kvjěcinami prázdná váza.
Interesem byui tvary,
Boha dary těla ženy.

Někdo zrakem huadzí zadek,
ked sa vlní, f stredu, f pátek.
A někoho pružné prsa,
od vzrušeňá nepridusá.

Nepomože strach či nárek,
na Venušin dzi na pahorek.
Ctnostných dzívek, zrelých matek,
vystúpený z cicha gatěk.

Ideš cestú zalúbeňá,
cez ríčky aj búrné morá,
z vysočiny do údolá,
zorat zem a obsít polá.

Na pahorku husté lesy,
že sa stracíš, to ťa děsí.
A ked sklúzneš a si v tísňi,
sa jaskyňka skrytá ťísňí.

(Súčasňí intermeco:
Na pahorku holiny,
či preoreš celiny,
či šmykneš sa do doliny,
či nos zaryješ do hliny?)

Nafščívit ju, preskúmat,
zákuťá aj potmjě znat,
v pomykovjě zostat stát,
na suepú babu sa zahrát.

Trojuhelník má tri uhly,
toku ríčky šecky uhli.
A v tem mjakém ohanbí,
najprf sa´s ty zahanbiu.

Cosi ríká, dnu len dzi,
né proci prúdu ket sú dni.
Zastaf sa a rozhuédni,
bez lístka ven vypadni!

Lono ženy, falus muža,
nesmrtelná ludzí túžba.
Ve vrchole spojeňá,
slunca, luny zatmjěňá.

Skyvy chleba, dobre víš,
ňikedy sa neprejíš.
Rovnako tak lásky akt
(ket má správný tón aj takt),
vždycky očarí ťa , houý fakt.

A tak, mojě miué boží tvory,
krási ženskej muž sa korí,
zámky stavjá a aj borí
a melódiu svjěta s ňú vytvorí!

A tá žena z citu zory,
pofúká ty jěho spory,
pochváuí, ked nosí hory
a s ňím šecko krásné v lásce zhorí!

 

stefan-vidlar-pejo-holican-basnikRodák z Holíča, dôchodca (64 vek, 176 výška, 127 váha, 536 dôchodok), kariérne odídúc z Bratislavy a žijúc na Záhorí teraz už s naozajstnými zvieratami, čakajúc na smrť, aby ma šľak z politiky netrafil hneď, tak sa liečim veršovaním na všaké aktuálne vážne i nevážne témy, aj v zmuchlanej záhoráčtine.


.

Osobnosti kraja BSK