Malacký kaštieľ je zasa o niečo krajší. V týchto dňoch sa skončila ďalšia etapa jeho rekonštrukcie, ktorej výsledky sú viditeľné aj navonok: dve krídla kaštieľa už majú novú strechu.

Foto: MsÚ Malacky
Foto: MsÚ Malacky

Na severnom krídle (od Ulice Duklianskych hrdinov) a východnom krídle (od nemocnice) žiari nová strešná krytina a snehobiele komíny. Strešné vikiere už majú osadené nové okenice a na roh strechy pribudla replika historickej koruhvy s pálfiovským erbom a letopočtom 1664.
Od začiatku rekonštrukcie strechy, teda od októbra 2014, sa preinvestovalo 370 tisíc eur s DPH. Väčšina týchto financií pochádzala z rozpočtu mesta, avšak poďakovanie patrí Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré prispelo sumou 70 tisíc eur.
„V novembri 2015 podalo mesto žiadosť o poskytnutie ďalšej dotácie z Ministerstva kultúry SR. Dotáciu vo výške 350 tisíc eur z programu Obnovme si svoj dom žiadame na podporu rekonštrukcie druhej polovice strechy kaštieľa – južného a západného krídla,“ hovorí projektový manažér Matej Farkaš. Či budú Malacky úspešné, sa dozvieme vo februári 2016.
Pálfiovský rodový kaštieľ má bohatú i pohnutú históriu. Počas štyroch storočí svojej existencie bol vznešeným sídlom urodzeného rodu Pálfiovcov, františkánskym internátom, vojenským skladom, socialistickou nemocnicou i príbytkom pre bezdomovcov. Od roku 2007 patrí mestu Malacky a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok SR. Kaštieľ má zrekonštruovanú časť predného krídla, kde vznikli výstavné a seminárne miestnosti a pálfiovská izba s dobovým nábytkom. S pomocou sponzorov bola zrekonštruovaná studňa na nádvorí kaštieľa, vstupná brána, podbránie, schodisko a fontána. Kaštieľ je prístupný verejnosti.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov