Niektoré knižnice na Záhorí sa rozhodli prispôsobiť modernej dobe a priblížiť sa čitateľom, snažia sa prilákať späť čitateľov a pripravujú rôzne podujatia vo svojich priestoroch, sprístupňujú svoj knižničný katalóg na internet a dopĺňajú svoju ponuku o nové knihy.

Zoznam kníh na internete
Miestna ľudová knižnica v Kútoch sa rozhodla prispôsobiť modernej dobe a sprístupniť knižničný katalóg na internete ako hovorí vedúca knižnice v Kútoch Eva Vítková: “V našej knižnici digitalizácia údajov o knihách prebieha postupne. Celý výpožičný systém ešte nie je plne funkčný, nakoľko všetky knihy ešte nemajú čiarový kód. Avšak pre čitateľa má veľký význam, že si môže pozrieť na internete náš katalóg.” V knižnici sa rozhodli využiť knižničný systém MaSK zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Miestna ľudová knižnica v Kútoch je otvorená pracovné dni denne od 13:00 do 16:30 hod. v stredu do 17:00 hod.

Ďalej: Pozrite si knižný fond knižnice v Kútoch /12736 kníh


Za málo peňazí veľa muziky

Knižnično-infomačný systém MaSK zo Slovenskej národnej knižnice v Martine je určený pre malé a stredné knižnice, ktoré nemajú trvalý prístup na internet. Bol vyvinutý za účelom katalogizácie spojený s výpožičným procesom. Sieťová verzia s web-katalógom vyjde knižnicu na 132,78 € a v prípade Kútov je ročný poplatok 132,78 € (do 20 000 kníh v databáze), menšie knižnice zaplatia ročne len 66,39 € (do 10 000 kníh v databáze).

Knižnica musí pripravovať akcie
Knihy sú stále dobrým obchodným artiklom, o čom svedčia predané náklady kníh. Knižnice majú stále svoj zmysel, ale musia o nich čitatelia vedieť. V Kútoch to vedia a pravidelne pripravujú rôzne akcie hlavne v spolupráci so základnou školou. Za všetky spomeňme tohtoročné akcie Literárny a výtvarný workshop ku Dňu zeme a Tvorivá dielňa.

Malacká knižnica ako veľký príklad
Mestská knižnica v Malackách môže ísť príkladom. Pravidelne organizuje rôzne akcie, za všetky môžeme spomenúť tradičnú Noc s Andersenom. Okrem akcií pravidelne rozširuje svoju ponuku. V prvý letný deň otvorila oddelenia regionálnej literatúry –„Záhorácky kút“, v ktorom sú sústredené všetky publikované diela záhoráckych autorov, monografie obcí, či odborné publikácie o osobnostiach tvoriacich a žijúcich na Záhorí.

Ilustračné foto: Flickr.com


.

Lapková patrola