Polícia hľadá kolegov do svojich radov na útvary v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici, kde sú dlhodobo voľné tabuľkové miesta policajtov.

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Svoje žiadosti spolu so životopisom môžete poslať na adresu:
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. 


.

Lakovanie a Pieskovanie